CS / EN

Obchodování s veterinárním zbožím

V této části webových stránek jsou veterinární osvědčení a seznamy, závazné pro Českou republiku při obchodování v rámci EU, při dovozech do EU a při vývozech do třetích zemí. Podrobné informace o jednotlivých problematikách najdete v menu.

 

Vysvětlení pojmů:

  • Obchodování v rámci EU: obchodování s veterinárním zbožím mezi členskými státy EU, kterými jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
  • Dovoz: dovoz veterinárního zboží ze třetích zemí (tzn. ze zemí mimo EU) na území ČR, resp. EU.
  • Vývoz: vývoz veterinárního zboží z ČR (EU) do třetích zemí (tzn. do zemí mimo EU).

 

Podrobnější informace týkající se obchodování s veterinárním zbožím naleznete pod příslušnými odkazy v bočním menu.

V hlavním menu naleznete informace týkající se cestování se zvířaty v zájmovém chovu a informace týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu.

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, náměty a připomínky naleznete zde.

Pro případné telefonické dotazy uvádíme kontakt na jednotlivé asistentky odborů:

Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat
tel. +420 227 010 146
Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví
tel. +420 227 010 156
Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu do/z třetích zemí
tel. +420 227 010 182

 

 

Odkaz na původní článek