CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Spojených arabských emirátů

Certificates for exports from the Czech Republic into the United Arab Emirates

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

trvalý a dočasný dovoz koní z EU do Spojených arabských emirátů
permanent import and temporary admission of horses from the EU into the UAE
EX - 2009/03 - KUN (UAE) (653,0 KB)
 
Odkaz na původní článek