CS / EN

TRACES NT

Systém TRACES je integrovaný počítačový veterinární systém Evropské unie, sloužící k hlášení přemísťování zvířat a zárodečných produktů mezi členskými státy EU. Nová verze systému, nazvaná TRACES New Technology (TRACES NT), je jednou ze složek integrovaného systému pro úřední kontroly (Integrated Management System for Official Controls, IMSOC) a od 16. 10. 2021 je jediným funkčním systémem pro certifikaci zásilek zvířat a zárodečných produktů v rámci EU.

Všechny hospodářské subjekty, které chtějí v systému TRACES působit tak jako dosud, s přístupem tzv. ekonomického operátora, se musí do nového systému zaregistrovat a nově založit svůj uživatelský účet. Log in (europa.eu)

Návod 1: EU-login pro hospodářské subjekty (465,3 KB)
Návod 2: založení účtu v TRACES NT pro hospodářské subjekty (1,7 MB)
+ Příloha (314,4 KB)
Návod 3: Kniha jízd (Animal Journey Log) – uživatelská příručka: cs (2,5 MB)
/ en (2,4 MB)
Návod 4: Uživatelská příručka k vytvoření veterinárního osvědčení: cs (1,5 MB)
/ en (2,3 MB)

Oficiální návody na stránkách Evropské komise:
EU-login
TRACES-NT

Odkaz na původní článek