CS / EN

Seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz hospodářských zvířat do EU

Lists of third countries or parts thereof from which the import of livestock into the EU is authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 13.07.2022
Consol. text 13.07.2022
p.n.K. 2022/1306
+ p.n.K.2022/1385
+ p.n.K. 2022/1429
+ p.n.K. 2022/1454
+ p.n.K. 2022/1618
+ p.n.K. 2022/1619
+ p.n.K. 2022/1676
+ p.n.K. 2022/1961
+ p.n.K. 2022/2061
+ p.n.K. 2022/2183
+ p.n.K. 2022/2316
+ p.n.K. 2022/2329

3

kopytníci (jiní než koňovité a kopytníci určeni pro uzavřená zařízení)
ungulates (other than equidae and ungulates intended for confined establishments)

Příloha II p.n.K. (EU) 2021/404
Odkaz na původní článek