CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Moldavské republiky

Certificates for exports from the Czech Republic into Republic of Moldova

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

embrya koňovitých

embryos of equine species

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

embrya skotu

bovine embryos

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

sperma koňovitých

semen of the equine species 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

sperma skotu

bovine semen 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

plemenný a užitkový skot

breeding and production cattle

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

plemenná a užitková prasata

breeding and production pigs

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

plemenné a/nebo užitkové ovce a kozy

breeding and/or production sheep and goats

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

chovná nebo užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci (BPP)

breeding or productive poultry other than ratites (BPP)

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

hatching eggs of poultry other than ratites

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

1.6.2022
jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

day old chicks other than ratites

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

1.6.2022

vepřové maso a polotovary z vepřového masa

pork meat and meat preparation 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

drůbeží maso 

poultry meat 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

maso volně žijící zvěře a králíků chovaných pro hospodářské účely

game meat and farm rabbit meat and raw meat preparations 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

masné konzervy, salámy a jiné masné výrobky určené k lidské spotřebě

canned meat, sausages and other meat products for human comsuption

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

syrové mléko (RM)

raw milk (RM)

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

mléko HTC – pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

milk HTB-  for dairy products for human consumption

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

mléko HTB – pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

milk HTB-  for dairy products for human consumption

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

mléko RMP – pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

milk HTB-  for dairy products for human consumption

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

mlezivo / výrobky z mleziva C/CBP

colostrum/colostrum –based products C/CBP

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

vaječný prášek, směsi, albumin a jiné zpracované výrobky z drůbežích vajec

egg powder, mixture, albumin and other processed egg products from poultry for human consuption

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny živočišného původu

finished food prducts, conteining rawmaterial of animal origin

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

přírodní med a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě

natural honey and other apiculture products intended for human consuption

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

produkty rybolovu

fishery products

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020

živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

20.5.2020
krmiva a doplňkové látky živočišného původu

feed and feed aditives of animal origin

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Leden/ January 2019

plemenné a/nebo užitkové ovce a kozy

domestic ovines and caprines for breeding and/or production

EX - 2015/05 - OVI (Moldova) (915,4 KB)

Platné do 20.8.2020
Valid into 20.8.2020

Srpen/ August 2015

hovězí maso 

fresh meat of domestic bovines

HERE (627,7 KB)

Říjen/ October 2013

maso ovcí a koz

fresh meat of domestic sheep and goats

HERE (618,6 KB)

Říjen/ October 2013

zvířecí střívka

animal casings in transit

HERE (562,5 KB)

Říjen/ October 2013

drůbeží maso 

fresh poultry meat

HERE (599,2 KB)

Říjen/ October 2013

 

Odkaz na původní článek