CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Indie

Certificates for exports from the Czech Republic to India

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita
Commodity

Kód
Code

Platnost od
Valid from

mléko a mléčné výrobky – DAHD/FSSAI

milk and milk products – DAHD/FSSAI 

 

Vzhledem k častým změnám textu osvědčení ze strany úřadů DAHD a FSSAI, doporučujeme vývozcům, aby by si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení. Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení, a proto SVS není úřady Indie o provedených změnách informována.

 

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Indie

For establishments approved by the competent authority of India only

2023/04 (681,7 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz na původní článek