CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Brazílie

Certificates for exports from the Czech Republic to Brazil

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

sperma býků
bovine semen

 

dodatečné prohlášení (Schmallenberg virus)
additional declaration (Schmallenberg disease)

EX - 2017/06 - SPB (Brazil) (961,8 KB)

 

Příloha / Annex (740,3 KB)
 1. 10. 2017

krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
pet food

EX - 2017/06 - petfood (Brazil) (838,3 KB)
1. 11. 2017

mléko a mléčné výrobky
milk and dairy products

Seznam podniků registrovaných pro vývoz / List of establishments ZDE/HERE (195,4 KB)

EX - 2020/02 - Milk (Brazil) (895,6 KB)
1.5.2020

Antilopy

Antelopes

EX - 2021/11 - Antelopes (Brazil) (821,5 KB)
18.12.2021
Odkaz na původní článek