CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Brazílie

Certificates for exports from the Czech Republic to Brazil

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

sperma býků
bovine semen

 

dodatečné prohlášení (Schmallenberg virus)
additional declaration (Schmallenberg disease)

EX - 2017/06 - SPB (Brazil) (961,8 KB)

 

Příloha / Annex (740,3 KB)

 1. 10. 2017

krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
pet food

EX - 2017/06 - petfood (Brazil) (838,3 KB)

1. 11. 2017

mléko a mléčné výrobky
milk and dairy products

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Brazílie

For establishments approved by the competent authority of Brazil only

EX - 2020/02 - Milk (Brazil) (895,6 KB)

1.5.2020

Antilopy

Antelopes

EX - 2021/11 - Antelopes (Brazil) (821,5 KB)

18.12.2021

Šelmy pro jakékoliv účely, s výjimkou domácích psů (Canis lupus familiaris), domácích koček (Felis catus) a fretek  (Mustela putorius furo)

Carnivora for any purposes, except domestic dogs (Canis lupus familiaris), domestic cats (Felis catus) and ferrets (Mustela putorius furo)

EX-2021/07-CAR (Brazil) (768,3 KB)
10.06.2022

Primáti

Primates

EX – 2023/04 – primates (Brazil) (745,2 KB)
13.04.2023.

Plazi

Reptiles

EX – 2023/05 – Reptiles (Brazil) (639,6 KB)
18.07.2023

Ptáci chovaní v zajetí (volně žijící nebo okrasné druhy)

Captive birds (of wild or ornamental species)

EX – 2023/10 – AVES (Brazil) (705,1 KB)
02.11.2023
Odkaz na původní článek