CS / EN

Předpisy USA

Legislativa USA / Code of Federal Regulations

Veterinární status regionů uznaný úřadem APHIS

 • Mor koní – regiony, které APHIS považuje za postižené touto nákazou
 • Africký moc prasat – regiony, kde se AMP vyskytuje nebo se má za to, že se vyskytuje
 • BSE – země se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu
 • Klasický mor prasat:
  • regiony uznané APHIS jako prosté této nákazy
  • regiony s nízkým rizikem výskytu – mj. Česká republika  a další země EU- dovoz vepřového masa, výrobků z vepřového masa a prasat do USA podléhá omezením specifikovaným v 9 CFR 94.31. Dovoz spermatu prasat navíc podléhá omezením specifikovaným v 9 CFR 98.38.
 • Nakažlivá metritida koní – regiony, které APHIS považuje za postižené nebo které volně obchodují s regiony, kde se NMK vyskytuje
 • Klíšťová horečka – regiony prosté
 • Slintavka a kulhavka:
  • regiony uznané APHIS jako prosté této nákazy
  • regiony uznané APHIS jako prosté, ale s omezením obchodu – mj. Česká republika  a další země EU dovoz masa a dalších výrobků živočišného původu do USA podléhá omezením specifikovaným v 9 CFR 94.11.
 • Vysoce patogenní ptačí chřipka – regiony, které jsou APHIS považovány za postižené touto nákazou jakéhokoliv subtypu
 • Newcastleská choroba – regiony uznané APHIS jako prosté této nákazy
 • Scrapie – regiony prosté
 • Screwworm  – regiony, které APHIS považuje za postižené touto nákazou
 • Vezikulární choroba prasat:
  • regiony uznané APHIS jako prosté této nákazy
  • regiony uznané APHIS jako prosté, ale s omezením obchodu – mj. Česká republika  a další země EU – dovoz vepřového masa a výrobků z vepřového masa podléhá omezením specifikovaným v 9 CFR 94.13

Překlad do češtiny viz  Specifické požadavky ve vztahu k SLAK, KMP a VCHP (282,6 KB)

aktualizace ke dni 28.8.2019

Odkaz na původní článek