CS / EN

Dovozy z Nového Zélandu

Imports from New Zealand

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

r. 2015/1901 I

živá zvířata, živočišné produkty
live animals, animal products

TZ - 2016/01 - ZB (New Zealand) (279,3 KB)

 

Seznam zvířat a živočišných produktů – viz příloha II rozhodnutí 2015/1901.
List of animals and animal products – annex II of Decision 2015/1901.
    

 

Odkaz na původní článek