CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Číny

Certificates for exports from the Czech Republic into China

 

CIFER registr zahraničních výrobců potravin dovážených do Číny:
CIFER register of foreign food producers importing to China:

https://ciferquery.singlewindow.cn/

Krmiva a VŽP – GACC seznamy zemí, oblastí, podniků a typů produktů schválených pro dovoz do Číny:
Animal feed and ABP – GACC lists of countries, regions, companies and product types approved for import into China:

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995816/dwyxsl/index.html

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995816/fsydwcp/index.html

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

tepelně ošetřené mléko, mléčné výrobky vyrobené z tepelně ošetřeného mléka nebo tepelně ošetřené mléčné výrobky k lidské spotřebě
heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products for human consumption

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Číny

For establishments approved by the competent authority of China only

EXP - 2008/02 - Milk.HTB (China) (822,6 KB)

 

 
solené kůže z býků/krav
wetsalted cow hides/bull hides
EXP - 2011/05 - BOV HIDES (China) (654,7 KB)
 

zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
processed pet food

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Číny

For establishments approved by the competent authority of China only

EX – 2022/10 – PETFOOD (China) (736,2 KB)

10.01.2023

krmné směsi
compound feed

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Číny

For establishments approved by the competent authority of China only

EX - 2021/02 - COMP.FEED (China) (831,6 KB)
19.4.2021

prané peří a prachové peří
washed feathers and down

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Číny

For establishments approved by the competent authority of China only

EX – 2021/01 – WFEA (China) (671,3 KB)
12.06.2023

 

Odkaz na původní článek