CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Číny

Certificates for exports from the Czech Republic into China

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

kosmetické výrobky pro Ministerstvo zdravotnictví
cosmetics products for the Ministry of Health
EXP - 2003/06 - COSMET.MH (China) (581,0 KB)
 
kosmetické výrobky ve vztahu k BSE – Typ A
cosmetic certificate on BSE – Type A
EXP - 2003/05 - COSMET.A (China) (596,3 KB)
 
kosmetické výrobky ve vztahu k BSE – Typ B
cosmetic certificate on BSE – Type B
EXP - 2003/05 - COSMET.B (China) (596,9 KB)
 

tepelně ošetřené mléko, mléčné výrobky vyrobené z tepelně ošetřeného mléka nebo tepelně ošetřené mléčné výrobky k lidské spotřebě
heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products for human consumption

 

Platí jen pro schválené podniky
For approved establishments only – 
ZDE / HERE (525,1 KB)

EXP - 2008/02 - Milk.HTB (China) (822,6 KB)

 

 
solené kůže z býků/krav
wetsalted cow hides/bull hides
EXP - 2011/05 - BOV HIDES (China) (615,7 KB)
 

zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jiná než konzervovaná
processed pet food other than canned pet food

 

Platí jen pro schválené podniky
For approved establishments only – ZDE / HERE (595,2 KB)

EXP - 2014/01 - PETFOOD (China) (834,9 KB)
duben 2014
April 2014

krmné směsi
compound feed

EX - 2021/02 - COMP.FEED (China) (831,6 KB)
19.4.2021

Schválené podniky pro vývoz krmných směsí

Approved establishments for the export of compound feed

Zde / Here (357,5 KB)
 

Registrované podniky pro vývoz kůží a kožek

Registered establishments for export of pelts and hides

Zde / Here (205,8 KB)
 

 

Odkaz na původní článek