CS / EN

POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC Rakousko

Informace o potravinovém řetězci – Rakousko

Information on food and feed chain – Austria

 

Komodita

Commodity

 
Prohlášení o zdravotní nezávadnosti zvířat určených k poražení
Declaration on food safety of animals intended for slaughter
de/cz/en (134,1 KB)

 

Odkaz na původní článek