CS / EN

Ptačí chřipka v České republice

Parametry mapy
Mapa Google

Ohniska nákazy u ptáků chovaných v zajetí Ohniska nákazy v chovech drůbeže    Ochranné pásmo    Pásmo dozoru