Ochrana zdraví zvířat a péče o jejich pohodu

 

V této části webových stránek lze nalézt aktuální informace týkající se různých onemocnění (nákaz) zvířat a dále také informace z oblasti ochrany pohody zvířat (welfare).

Česká republika patří mezi země, kterým se podařilo ozdravit chovy zvířat od řady nákaz stále se vyskytujících v jiných státech Evropy nebo světa. Za pomoci chovatelů a důsledného dozoru Státní veterinární správy se daří udržet v ČR dobrou nákazovou situaci, o které mimo jiné svědčí udělené statusy země prosté pro vzteklinu, tuberkulózu skotu, brucelózu skotu, leukózu skotu, brucelózu ovcí, Aujeszkyho chorobu prasat, slintavku a kulhavku, africký mor koní, mor malých přežvýkavců a rovněž status země se zanedbatelným rizikem bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), lidově řečeno „nemoci šílených krav“. Díky těmto statusům, které uděluje Evropská komise nebo Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) mají dnes chovatelé a obchodníci se zvířaty z pohledu nákaz příznivé podmínky pro svou podnikatelskou činnost a tím i nižší finanční náklady (ztráty) při boji s těmito nákazami. Zde lze nalézt také dostupné informace o aktuálním výskytu vybraných nákaz (přehledné mapy), které mohou chovatelé sledovat a zohlednit při plánování dovozu zvířat, účasti na mezinárodních výstavách a dalších přesunech zvířat.

Nejen zdraví zvířat, ale i ochrana pohody zvířat (welfare) má v ČR dlouholetý historický základ a v poslední době se stala jedním z hlavních celospolečenských témat. Netýká se pouze zabezpečení správných požadavků chovatelství u hospodářských zvířat, ale postupem času a s vývojem společnosti se začala významně řešit i v oblasti zájmových chovů, v útulcích pro toulavá a opuštěná zvířata, v cirkusech, v zoologických zahradách a dalších zařízeních pro zvířata. Státní veterinární správa v rámci dozoru péče o pohodu zvířat vychází především ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (veterinární zákon) a dále zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní předpisy stanovují požadavky, jak zvířata správně chovat a starat se o ně a také uvádějí zakázané postupy chovu a manipulace se zvířaty. Je potřebné zdůraznit, že definované standardy jsou považovány za minimální a jedná se o požadavky na zajištění základních biologických, fyziologických a etologických potřeb zvířat. Některá pravidla platné legislativy týkající se zajištění péče o pohodu zvířat jsou stanovena pouze obecně. Nesmíme proto nikdy zapomínat, že nejdůležitější je samotný odpovědný přístup každého člověka k chovu zvířat a pochopení etického zacházení s nimi.

 

 

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít