CS / EN

Newcastleská choroba

Newcastleská choroba (NCD) neboli Pseudomor drůbeže je virové onemocnění vyvolané aviárním paramyxovirem sérotypu 1 (APMV-1), které se vyskytuje u domestikované drůbeže i u volně žijících ptáků. Patří mezi nebezpečné nákazy drůbeže a její výskyt má pro chovatele drůbeže značný ekonomický dopad. Onemocnění je charakterizováno gastrointestinálními, respiratorními a nervovými příznaky, ztráty produkce a může způsobit i hromadné úhyny. Newcastleská choroba postihuje kura domácího, onemocnět však mohou i krůty, pávi, bažanti, perličky, holubi, křepelky a koroptve. Kachny a husy jsou rovněž vnímavé, avšak onemocnění u těchto druhů se objevuje zřídka. Vnímaví jsou také pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků.

Ptačí paramyxoviry se dělí do 9 séroskupin (APMV 1-9) u drůbeže a PPMV u holubů. Většina sérotypů APMV se vyskytuje u volně žijících druhů ptáků, ale sérotypy APMV-2 a APMV-3 mohou způsobit respirační problémy a ztráty v produkci vajec v chovech drůbeže.

K přenosu infekce dochází přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a také nepřímo – kontaminovaným krmivem, vodou, pracovními pomůckami, atd.

 

 

 

 

Odkaz na původní článek