CS / EN

Svod zvířat

Svodem zvířat se dle § 3 odst. 1, písm. e) veterinárního zákona rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona. Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu. Před podáním žádosti o povolení konání svodu zvířat je pořadatel povinen vyžádat si od krajské veterinární správy podmínky pro konání svodu a zajistit jejich dodržování.

Níže jsou uvedeny pouze vzorové podmínky pro konání svodu zvířat, tzn. nejde o obecně platné a pro pořadatele závazné podmínky. Místně příslušná krajská veterinární správa vydává pro každý svod veterinární podmínky individuálně se zohledněním aktuální nákazové situace.

 

Veterinární podmínky 2015

Veterinární podmínky 2014

Veterinární podmínky 2013

Veterinární podmínky 2012

Veterinární podmínky 2011

 
 
 
Odkaz na původní článek