CS / EN

Informace pro dopravce zvířat

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005

Upozorňujeme přepravce a všechny osoby, které vykonávají činnosti související s přepravou zvířat, že od 5. ledna 2007 došlo ke změně právních předpisů na úseku ochrany zvířat při přepravě tím nabylo účinnosti Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činnostech, které znamená zejména pro přepravce skotu, koní, ovcí, koz a prasat např. nové schvalovací řízení pro schválení vozidel a výměnu současných dokumentů,  pro které  je stanoven jednotný vzor evropského osvědčení pro vozidla, řidiče  průvodce zásilek zvířat atd.  Další úprava byla provedena novelou zákona č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání zákonem 312/2008 Sb. (úplné znění uvedeného zákona v je v zákoně 409/2008 Sb.) a vyhláškou č. 4/2009 Sb. o ochraně zvířat  při přepravě (www.mze.cz)

Zvířata se smějí přepravovat pouze dopravními prostředky, které byly zkontrolovány,  schváleny a evidovány  příslušným orgánem veterinární správy. Přepravci mohou svěřit zacházení se zvířaty pouze personálu, který absolvoval školení o přepravě zvířat. Tyto podmínky se ale nevztahují na osoby, které převážejí zvířata do vzdálenosti nejvýše 65 km, počítáno od místa odeslání do místa určení a na jednotlivá zvířata (např. psy), která své majitele doprovázejí při turistických cestách apod. Text nařízení v českém jazyce je již nyní k dispozici na www.mze.cz v sekci Ochrana zvířat/aktuality. 

Odkaz na původní článek