CS / EN

Psi

 

Povinné označování psů

Od 1. ledna 2020 vstoupila v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Podrobné informace o povinném označování psů naleznete zde.

 

Centrální evidence psů

Informační systém centrální evidence psů (dále jen „CEP“) byl zaveden v rámci poslední novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), která nabyla účinnosti 1. října 2022 a zveřejněna byla pod č. 246/2022 Sb. Správcem a provozovatelem CEP je stanovena Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen „KVL“). Nová právní úprava CEP zakotvuje povinnou registraci pro všechny chovatele psů. Společné prohlášení KVL, Státní veterinární správy a Ministerstva zemědělství k CEP.

 

Registry psů v ČR

Oficiální registr petpasů provozuje Komora veterinárních lékařů České republiky, další organizace pak provozují své registry čipů a tetování. Všechny tyto registry lze využít pro kontaktování majitele v případě nalezení ztraceného zvířete. Podrobné informace o registrech psů v České republice a o Centrální evidenci psů (CEP) naleznete zde.

 

Databáze ztracených a nalezaných psů SVS

Aplikace databáze ztracených a nalezených psů, kterou provozuje Státní veterinární správa, umožňuje sdílet informace o ztracených a nalezených psech, a tím usnadňuje návrat ztracených psů zpět k jejich majitelům. Databáze prozatím částečně nahrazuje některé funkce připravované Centrální evidence psů (CEP). V databázi lze vyhledávat podle čísla čipu, plemene, místa nálezu/ztráty psa a fotografie psa.

 

Hlášení tří a více fen

V České republice platí povinnost chovatelů více fen hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Podrobné informace o oznamovací povinnost chovatelů více fen naleznete zde.

 

Povinná registrace útulků pro zvířata (psi)

Od 1. 11. 2017 veterinární zákon ukládá povinnost útulkům pro zvířata zažádat příslušnou krajskou veterinární správu (KVS) o zaregistrování útulku. Podrobné informace o povinné registraci útulků pro zvířata naleznete zde.

 

Seznam registrovaných útulků pro zvířata SVS

Seznam registrovaných útulků pro zvířata, který provozuje Státní veterinární správa, poskytuje kontaktní údaje na jednotlivé útulky registrované v ČR. V seznamu lze vyhledávat útulky podle názvu, adresy a kraje registrace.

 

Odkaz na původní článek