CS / EN

Materiály potřebné pro dopravce přepravující zvířata

Potřebné předpisy

 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. S tímto nařízením se musí seznámit především osoby, které vykonávají činnosti související s přepravou zvířat.
 • Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Výklad v této vyhlášce je dispozici zde.

 

Potřebné formuláře a dokumenty (schválení provádí příslušná krajská veterinární správa):

 1. Pro dopravce přepravující zvířata nad 65 km do 8 hodin – TYP 1
  • Žádost o povolení dopravce
  • Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat (ke stažení vpravo v Souvisejících okazech), který musí mít řidič/průvodce s sebou, samozřejmě řádně vyplněný. Rejstřík vozidla vede dopravce při všech přepravách zvířat pro vozidla dopravující zvířata na vzdálenost delší než 50 km. Dopravce jej na vyžádání předloží kontrolním orgánům a vyplněné formuláře uchovává po dobu 3 let.
 2. Pro dopravce přepravující zvířata nad 8 hodin – TYP 2
  • Žádost o povolení dopravce
  • Pro získání povolení Povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty je potřeba podle druhu přepravovaných zvířat vyplnit dotazník (ke stažení vpravo v Souvisejících okazech):
   • buď pro přepravu domácích koňovitých, domácího skotu, ovcí, koz a prasat,
   • nebo pro přepravu ostatních zvířat.
  • Kniha jízd doklad určený pro přepravu zvířat, který nemá s obecně známou knihou jízd („staskou“) nic společného.
  • Tato Kniha jízd se skládá z několika částí. Všechny části musí mít řidič/průvodce v příslušném počtu kopií s sebou, samozřejmě řádně vyplněné. Věnujte zvláštní pozornost části „Poučení“ a důsledně dodržujtepokyny v něm uvedené!

 

Označování vozidel přepravujících živá zvířata

Podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 je stanoveným způsobem označení vozidla přepravujícího zvířata nápis TRANSPORT ZVÍŘAT, případně do zahraničí LIVE ANIMALS TRANSPORT (velikost písma ani barva není stanovena).

Tento nápis lze ještě doplnit doporučeným označením – symbolem. Jestliže dopravce tento doporučený symbol použije, měl by být minimálně ve velikosti A4 umístěn na přední i na zadní části vozidla. Symbol se použije, jen pokud vozidlo právě přepravuje zvířata; při jízdě bez zvířat je vozidlo neoznačené.

Označení o velikosti 400 × 300 mm, ve formě samolepek, podkladových nalepovacích nebo sklapovacích desek lze zakoupit například zde.

 

Příručka osvědčených postupů – transport živých zvířat

Výbor pro ochranu hospodářských zvířat ÚKOZ vydal jako doporučený informační materiál k realizaci nařízení Rady (ES) č. 1/2005 pro dopravce živých zvířat i pro další chovatele Příručku osvědčených postupů – transport živých zvířat (ke stažení dole v Přílohách), ve které jsou uvedeny základní informace o rizicích transportu zvířat, stresu zvířat při přepravě, chování zvířat a nárocích na péči o ně při nakládce, přepravě a vykládce.

Dále jsou uvedeny vzory osvědčení pro řidiče a průvodce zásilek se zvířaty, technická pravidla a základní požadavky vyplývající z uvedeného nařízení, včetně symbolu pro označení vozidel. Nařízení platí pro přepravu zvířat na území ČR i v ostatních státech EU.

Příručku je možné využít jako materiál pro školení zajišťované chovateli nebo dopravci, pro školení personálu shromažďovacích středisek nebo osob, které manipulují se zvířaty na jatkách. Příručka je doporučena i jako informativní vybavení osádek vozidel přepravujících živá zvířata.

Příručka osvědčených postupů - transport živých zvířat (4,3 MB)

 

Kniha jízd podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005

Doklad určený pro přepravu zvířat při dlouhotrvajících cestách (tzn. nad 8 hodin).

Tento kniha jízd nemá s obecně známou knihou jízd („staskou“) nic společného. Skládá z několika částí, které jsou níže ke stažení. Všechny musí mít řidič/průvodce v příslušném počtu kopií s sebou, samozřejmě řádně vyplněné.

Věnujte zvláštní pozornost části „Poučení“ a důsledně dodržujte pokyny v něm uvedené!

Kniha jízd - poučení (46,0 KB)
Kniha jízd - plánování (111,2 KB)
Kniha jízd - místo odeslání (64,8 KB)
Kniha jízd - místo určení (89,9 KB)
Kniha jízd - prohlášení dopravce (83,7 KB)
Kniha jízd - zpráva o mimořádných událostech (82,0 KB)

 

 

 

Související odkazy

Dotazník - přeprava koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat (84,6 KB)
Dotazník - přeprava ostatních zvířat (65,4 KB)
Rejstřík vozidla - česko-anglicky (90,2 KB)
Rejstřík vozidla - česky (86,8 KB)
Definice - evidovaní koňovití (267,1 KB)
Odkaz na původní článek