CS / EN

Onemocnění COVID-19

 

Aktuální informace – Onemocnění COVID-19 ve vztahu k chovu norků

 

Onemocnění COVID-19  způsobené novým koronavirem (SARS-CoV-2), se poprvé objevilo v Číně a následně se rozšířilo po celém světě. V březnu 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) označila výskyt onemocnění COVID-19 za pandemii. Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) klasifikuje infekci způsobenou SARS-CoV-2 u zvířat jako „emerging disease“, tzn. nová infekce způsobená změnou existujícího patogenu, což má za následek změnu hostitelského spektra, vektorů, patogenity nebo kmene; nebo výskyt dříve nerozpoznané infekce nebo nemoci.

Výzkum genetické sekvence viru ukazuje, že SARS-CoV-2 je blízce příbuzný s jinými koronaviry cirkulujícími v populacích netopýrů rodu Rhinolophus. Ačkoli současné důkazy naznačují, že SARS-CoV-2 pochází ze zvířecího zdroje (pravděpodobně netopýra), tento zdroj ještě nebyl identifikován. K dnešnímu dni není dostatek vědeckých důkazů k identifikaci zdroje SARS-CoV-2 nebo k vysvětlení původní cesty přenosu na člověka.

Nemoc je přenášena primárně z člověka na člověka, k čemuž dochází prostřednictvím kapének z dýchacích cest (při kašli, kýchání, mluvení), které mohou po určitou dobu zůstat ve vzduchu i ve formě aerosolu.

Některé druhy zvířat byly pozitivně testovány na SARS-CoV-2, přičemž infekce byla do populace zavlečena v důsledku blízkého kontaktu s lidmi nebo zvířaty infikovanými SARS-CoV-2, případně v experimentálních studiích prováděných v laboratorních podmínkách. Většina případů onemocnění v chovech souvisí s přenosem nákazy od lidí, výzkum dalších možných cest infekce stále probíhá.

Povaha viru, jeho rozšířená distribuce a vnímavost některých druhů zvířat k infekci vyvolává obavy, že se tyto druhy zvířat mohou stát rezervoárem SARS-CoV-2.

Vysoce vnímavým druhem (k přirozené infekci) je norek americký. V některých evropských zemích je tento druh chován na kožešinových farmách. V ČR je od roku 2017 chov kožešinových zvířat zakázán (stávající farmy musely ukončit činnost do 31. 1. 2019). V současnosti se tedy chovy norků na našem území nevyskytují.

Přirozená infekce SARS-CoV-2 u norků ve farmových chovech byla potvrzena v Dánsku, Nizozemsku, Itálii, Španělsku, Švédsku a Spojených státech amerických (USA). Infekce může být symptomatická (klinické příznaky a zvýšená úmrtnost) nebo asymptomatická. Za primární zdroj infekce zvířat je považován přenos z infikovaných lidí.

Znepokojující je aktuální situace v Dánsku.

K 6. 11. 2020 byla nákaza prokázána celkem na 217 kožešinových farmách.

Dánská vláda oznámila výskyt mutace SARS-CoV-2 s názvem „cluster-5“ na kožešinových farmách na severu Jutska. Kvůli této mutaci vláda rozhodla o utracení celé populace norků, která čítá až 17 milionů zvířat. Hlavním důvodem tohoto opatření je obava, že nákaza novou mutací by mohla ohrozit účinnost aktuálně vyvíjené vakcíny, jelikož se prokázalo, že „cluster-5“ je odolnější vůči protilátkám.

S účinností od 6. 11. 2020 byla také vyhlášena důsledná karanténa 7 severojutských komun s celkem 280 000 obyvateli s platností na 4 týdny.

Dosud bylo zaznamenáno 12 osob infikovaných mutací „cluster-5“, z toho jeden mimo dotčených 7 severojutských komun. Pouze 4 z nich pracovali přímo na farmách norků. Aktuálně probíhá opětovné testování tamních pozitivních případů. Ze 17 % retestovaných bylo 214 osob infikováno novou mutací.

Dánští zdravotní experti však upozorňují, že tato mutace koronaviru není pro člověka více nebezpečná, než virus původní. Nový koronavirus zatím projevuje značnou stabilitu a není prokázáno, že by dánský „cluster-5“ změnil způsob šíření pandemie. Dánské laboratoře však zaznamenaly, že „cluster-5“ může ojediněle ovlivnit účinnost budoucí vakcíny (mění chování proteinových výběžků viru, což způsobuje menší citlivost na protilátky). Potvrdit to však může teprve další výzkum.

Nizozemsku bylo k 6. 10. 2020 postiženo celkem 62 chovů norků, z toho ve 25 byly pozorovány klinické příznaky onemocnění. Probíhá příprava na období porážky zvířat pro produkci kožešin a zvažují se další opatření týkající se testování a ochrany zaměstnanců. Vláda také pracuje na nové legislativě, která by ukončila chov norků v Nizozemsku v březnu 2021 (před novým obdobím chovu).

Itálii se nachází celkem 9 chovů norků. V rámci surveillance (pozitivně testovaný pracovník) byla 10. 8. 2020 potvrzena přítomnost SARS-CoV-2 u 1 zvířete (z celkového počtu 26 000 ks) v chovu v Lombardii. Následně bylo v chovu provedeno celkem 1 124 testů s jedním slabě pozitivním výsledkem.

Ve Španělsku potvrzen v červnu výskyt SARS-CoV-2 v chovu norků, kde byli pracovníci pozitivně testováni na COVID-19. Získané virologické výsledky potvrdily cirkulaci SARS-CoV-2 u norků, aniž by vykazovali klinické příznaky choroby či zvýšenou úmrtnost.

Ve Švédsku potvrzeno celkem 10 ohnisek COVID-19 v chovech norků. První případ potvrzen 16. 10. 2020 v chovu s cca 9 500 zvířaty. Majitel a syn majitele byli pozitivně testováni na přítomnost viru. Dalších 9 případů bylo nahlášeno 6. 11. 2020. Zdroj infekce není znám. Utracení zvířat zatím úřady nenařídí. Populace norků ve Švédsku je malá (cca 600 000 ks) a přibližně 80% zvířat má být poraženo v nejbližších týdnech.

V České republice doposud nebyla u zvířat detekována RNA viru SARS-CoV-2, rovněž v ČR nejsou známy žádné klinické případy nákazy COVID-19 u zvířat.

 

 

Další informace

Zoonotický potenciál pandemického koronaviru (Petr Lány a kolektiv autorů, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) (50,7 KB)

Francouzský Úřad pro bezpečnost potravin vyloučil přenos onemocnění COVID-19 zvířaty a potravinami

Do testování na nový koronavirus se zapojily také státní veterinární ústavy

Informace k možnému přenosu koronaviru prostřednictvím zvířat a potravin

 

 

Odkaz na původní článek