CS / EN

Ptačí chřipka v ČR

 

Ptačí chřipka v České republice – aktuální informace

Aktuality k současné situaci ptačí chřipky jsou k dispozici zde.

 

2021-2022

 

 

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření pro ČR ze dne 24. 11. 2021 – stále v platnosti.

Tabulka č. 1: Ohniska VYSOCE patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovech drůbeže v ČR od 1. 11. 2021 – 31. 12. 2021

Datum potvrzení AI

Referenční číslo

Subtyp HPAI

Kategorie a množství drůbeže

Kraj/okres

Ochranné pásmo a pásmo dozoru

12.11.2021

2021/39

H5N1

Malochov drůbeže (39 ks)

Jihočeský/Jindřichův Hradec (Dolní Lhota)

UKONČENO

16. 12. 2021

Jihočeský kraj

18.11.2021

2021/40

H5N1

Komerční chov plemenných hus (809 ks)

Jihočeský/České Budějovice (Byňov)

Jihočeský kraj

20.11.2021

2021/41

H5N1

Komerční chov plemenných hus (1 762 ks)

Jihočeský/České Budějovice (Údolí u Nových Hradů)

Jihočeský kraj

26. 11. 2021

2021/42

H5N1

Malochov drůbeže (132 ks)

Jihomoravský/Břeclav (Lednice)

UKONČENO

30. 12. 2021

Jihomoravský kraj

30. 11. 2021

2021/43

H5N1

Malochov drůbeže (124 ks)

Plzeňský/Plzeň-jih (Ždírec u Blovic)

UKONČENO

4. 1. 2021

Plzeňský kraj

16. 12. 2021

2021/44

H5N1

Malochov drůbeže (71 ks)

Jihočeský/Strakonice (Řečice)

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

21. 12. 2021

2021/45

H5N1

Malochov drůbeže (63 ks)

Jihočeský/České Budějovice (České Budějovice)

Jihočeský kraj

22. 12. 2021

2021/46

H5N1

Komerční chov nosnic (189 183 ks)

Ústecký/Litoměřice (Libotenice)

Ústecký kraj

26. 12. 2021

2021/47

H5N1

Komerční chov bažantů (6 506 ks)

Jihomoravský/Hodonín

(Hovorany)

Jihomoravský kraj

Tabulka č. 2: Ohniska VYSOCE patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovech drůbeže v ČR od 1. 1. 2022

Datum potvrzení AI

Referenční číslo

Subtyp HPAI

Kategorie a množství drůbeže

Kraj/okres

Ochranné pásmo a pásmo dozoru

3. 1. 2022

2022/1

H5N1

Malochov drůbeže (9 ks)

Jihomoravský/Znojmo (Bojanovice)

Jihomoravský kraj

3. 1. 2022

2022/2

H5N1

Malochov drůbeže (12 ks)

Ústecký/Louny (Blažim)

Ústecký kraj

5. 1. 2022

2022/3

H5N1

Komerční chov kachen divokých (277 ks)

Jihočeský/Strakonice (Hajany)

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

13. 1. 2022

2022/4

H5N1

Malochov drůbeže (33 ks)

Jihočeský/Strakonice (Klínovice)

Jihočeský kraj

Tabulka č. 3: Případy HPAI u volně žijících ptáků v ČR od 1. 1. 2022

Datum potvrzení AI

Referenční číslo

Subtyp HPAI

Druh

Kraj/okres/místo nálezu

12. 1. 2022

2022/1

H5N1

1x labuť velká

Středočeský/Praha-západ (břeh řeky Vltavy v Davli)

Mapa výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR od 1. 1. 2021

Mapa Google

Případy nákazy u volně žijících ptáků    Ohniska nákazy v chovech drůbeže

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, častěji u vodních. Rizikovými jsou viry influenzy typu A, subtypy H5 a H7, které mohou být buď vysoce, nebo nízce patogenní. Viry vysoce patogenní aviární influenzy (především H5N1) mohou způsobit rozsáhlé ztráty u domácí drůbeže, naopak u volně žijících vodních ptáků (např. kachen) jsou úhyny vzácné. Dosud nebyl dokázán přenos virů z volně žijících ptáků na lidi.

Opatření k zamezení šíření nákazy se přijímají, pokud se vyskytne virus influenzy typu A podtypu H5 nebo H7 v chovech drůbeže (jak HPAI, tak LPAI) a pokud je potvrzena vysoce patogenní aviární influenza ptáků způsobená virem vysoce patogenní influenza A subtypu H5N1 u volně žijícího ptactva.

Státní veterinární správa sleduje aktuální situaci doma i v zahraničí. Virus ptačí chřipky je v prostředí přítomen, i přestože ptáci nevykazují klinické příznaky onemocnění (zejména pokud se jedná o nízce patogenní kmeny). Důležitou prevencí je zabránit přímému kontaktu drůbeže s volně žijícími rezervoáry a zabránit kontaktu volně žijících ptáků s vodou a krmivem pro drůbež.

 

Surveillance aviární influenzy v ČR

S ohledem na včasné zachycení viru aviární influenzy na našem území je zaveden v souladu s evropskou legislativou systém sledování aviární influenzy ptáků v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků.

V chovech drůbeže se provádí odběr krve k sérologickému vyšetření, který má za cíl zjistit přítomnost protilátek proti viru ptačí chřipky v chovech.

U volně žijících ptáků je surveillance založena na laboratorním virologickém vyšetřování nalezených nemocných nebo uhynulých volně žijících ptáků a zaměřuje se především na cílové druhy stěhovavých vodních ptáků, u nichž se ukázalo, že jsou vystaveni vysokému riziku nákazy a přenosu viru vysocepatogenní aviární influenzy do chovů drůbeže.

Při zjištění vysoce patogenní nebo nízce patogenní aviární influenzy subtypu H5 nebo H7 v chovech drůbeže a v případě výskytu HPAI subtypu H5N1 u volně žijících ptáků se přijímají opatření, které mají za cíl zabránit šíření této nebezpečné nákazy.

V komerčních chovech drůbeže je také zaveden systém včasného varování, kdy má chovatel drůbeže podnikatel povinnost sledovat užitkovost a zdravotního stav drůbeže. Pokud dojde k poklesu v příjmu potravy a vody o více než 20 %, poklesu v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a zvýšené úmrtnosti o více než 3 % týdně musí chovatel neprodleně hlásit tyto změny místně příslušné krajské veterinární správě.

Podrobné informace o způsobu provádění surveillance ptačí chřipky na území ČR a výsledcích v jednotlivých letech je možné nalézt ve zprávách o činnosti v oblasti zdraví zvířat.

 

Výskyt HPAI a LPAI v ČR v letech 2006-2020

Rok

Vysoce  patogenní ptačí chřipka (HPAI)

Nízce patogenní ptačí chřipka (LPAI)

chov drůbeže

ptáci v zajetí

volně žijící ptáci

chov drůbeže

volně žijící ptáci

2006

   

HPAI H5N1 (labuť)

   

2007

HPAI H5N1

 

HPAI H5N1 (labuť)

   

2008

         

2009

     

LPAI H5N3; H7N9

 

2010

     

LPAI H6N9

LPAI různé subtypy a v jednom případě H5N3 (kachna)

2011

       

LPAI H7N7 (labuť)

2012

       

LPAI H4N6 (kachna)

2013

         

2014

         

2015

         

2016

         

2017

HPAI H5N8 – 38 ohnisek

HPAI H5N5 – ZOO Liberec

HPAI H5N8 (40 labutí, 7 kachen, 2 husy, 2 volavky)

   

2018

         

2019

         

2020

HPAI H5N8 – 2 ohniska

 

 

 

 

 

Důležité odkazy

 

 

Tiskové zprávy


2021

 

 

Archiv – Ptačí chřipka v České republice 2021-2006

Odkaz na původní článek