CS / EN

Vysoce patogenní aviární influenza – nákazová situace v Evropě a ve světě

Stav ke dni 1. 2. 2023

V roce 2023 bylo v chovech drůbeže potvrzeno již 117 ohnisek HPAI subtypu H5N1.

U volně žijících ptáků bylo potvrzeno již 315 pozitivních případů HPAI subtypu H5N1.

U ptáků chovaných v zajetí byla potvrzeno již 32 ohnisek HPAI subtypu H5N1.

 
Tabulka č. 1: Počty ohnisek a pozitivních případů HPAI u drůbeže, volně žijících ptáků a ptáků chovaných v zajetí v Evropě od 1. 1. 2023 (zdroj: ADIS)

Stát

Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže

Počet pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek HPAI u ptáků chovaných v zajetí

Německo

9

63

14

Dánsko

2

24

 

Polsko

39

16

 

Nizozemsko

3

22

1

Maďarsko

3

4

1

Belgie

3

32

 

Francie

35

37

11

Rumunsko

3

9

 

Itálie

 

9

 

Česko

12*

3

 

Rakousko

2

55

3

Slovinsko

 

1

 

Španělsko

 

7

 

Švédsko

 

15

1

Spojené království (Severní Irsko)

 

1

 

Moldávie

1

 

 

Slovensko

3

4

1

Chorvatsko

 

2

 

Irsko

 

2

 

Norsko

 

6

 

Bulharsko

1

 

 

Lucembursko

1

 

 

Srbsko

 

1

 

Švýcarsko

 

2

 

Celkem

117

315

32

* započítáno jedno ohnisko navíc z roku 2022 č. 2022/20

Ohniska HPAI potvrzená mimo Evropu jsou hlášena do informačního systému OIE-WAHIS (OIE World Animal Health Information System) Světové organizace pro zdraví zvířat (The World Organisation for Animal Health) a dostupná na odkazu: WAHIS.

 
Tabulka č. 2: Ohniska HPAI v chovech drůbeže v Evropě v roce 2023 – přehled (zdroj: ADIS)

Období

Ohniska

leden 2023

celkem 117 ohnisek HPAI

Belgie

3 ohniska HPAI H5N1

Bulharsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Česká republika

12 ohnisek HPAI H5N1 (započítáno jedno ohnisko navíc z roku 2022 č. 2022/20)

Dánsko

2 ohniska HPAI H5N1

Francie

35 ohnisek HPAI H5N1

Lucembursko

1 ohnisko HPAI H5N1

Maďarsko

3 ohniska HPAI H5N1

Moldávie

1 ohnisko HPAI H5N1

Německo

9 ohnisek HPAI H5N1

Nizozemsko

3 ohniska HPAI H5N1

Polsko

39 ohnisek HPAI H5N1

Rakousko

2 ohniska HPAI H5N1

Rumunsko

3 ohniska HPAI H5N1

Slovensko

3 ohniska HPAI H5N1

Mapa ohnisek a pozitivních případů HPAI u drůbeže a ostatních ptáků v roce 2023 – zdroj ADIS

HPAI k 1.2.2023

chovy drůbeže   volně žijící ptáci   ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě
 

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2022

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2021

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2020

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2019

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2018

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2017

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2016

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2015

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2014

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2013

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2012

Odkaz na původní článek