CS / EN

Vysoce patogenní aviární influenza – nákazová situace v Evropě a ve světě

Stav ke dni 28. 11. 2023

V roce 2023 bylo v chovech drůbeže potvrzeno již 440 ohnisek HPAI subtypu H5N1 a H5.

U volně žijících ptáků bylo potvrzeno již 3 413 pozitivních případů HPAI subtypu H5N1, H5N5 a H5.

U ptáků chovaných v zajetí bylo potvrzeno již 95 ohnisek HPAI subtypu H5N1.

Tabulka č. 1: Počty ohnisek a pozitivních případů HPAI u drůbeže, volně žijících ptáků a ptáků chovaných v zajetí v Evropě od 1. 1. 2023 (zdroj: ADIS)

Stát

Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže

Počet pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek HPAI u ptáků chovaných v zajetí

Belgie

4

191

11

Bulharsko

10

 

 

Česká republika

23

25

1

Dánsko

9

110

 

Estonsko

1

11

 

Finsko

 

34

 

Francie (Reunion)

1

 

 

Francie

149

403

29

Chorvatsko

1

4

 

Irsko

 

24

1

Island

 

6

 

Itálie

15

211

 

Kosovo

1

 

 

Litva

 

53

1

Lotyšsko

 

67

 

Lucembursko

 

4

1

Maďarsko

113

71

2

Moldavsko

1

 

 

Německo

26

1 084

31

Nizozemsko

6

387

5

Norsko

 

73

3

Polsko

62

138

1

Portugalsko

 

2

 

Rakousko

3

142

5

Rumunsko

5

22

 

Slovensko

3

16

1

Slovinsko

1

27

2

Srbsko

 

11

 

Španělsko

1

50

 

Švédsko

2

95

1

Švýcarsko

1

128

 

Turecko

2

 

 

Velká Británie

 

24

 

Celkem

440

3 413

95

* započítáno jedno ohnisko navíc z roku 2022 č. 2022/20

Ohniska HPAI potvrzená mimo Evropu jsou hlášena do informačního systému WAHIS (World Animal Health Information System) Světové organizace pro zdraví zvířat (World Organisation for Animal Health) a dostupná na odkazu: WAHIS.

 
Tabulka č. 2: Ohniska HPAI v chovech drůbeže v Evropě v roce 2023 – přehled (zdroj: ADIS)

Období

Ohniska

listopad 2023

(k 28. 11.)

celkem 52 ohnisek HPAI

Bulharsko

4 ohniska HPAI H5

Dánsko

3 ohniska HPAI H5N1

Francie

1 ohnisko HPAI H5

Chorvatsko

1 ohnisko HPAI H5

Itálie

4 ohniska HPAI H5N1

Kosovo

1 ohnisko HPAI H5N1

Maďarsko

34 ohnisek HPAI H5N1

Německo

2 ohniska HPAI H5N1

Nizozemsko

2 ohniska HPAI H5

říjen 2023

celkem 8 ohnisek HPAI

Bulharsko

4 ohniska HPAI H5

Polsko

2 ohniska HPAI H5N1

Rumunsko

2 ohniska HPAI H5N1

září 2023

 

celkem 1 ohnisko HPAI

Dánsko

1 ohnisko HPAI H5N1

srpen 2023

0 ohnisek HPAI

červenec 2023

celkem 8 ohnisek HPAI

Francie

2 ohniska HPAI H5N1

Francie (Reunion)

1 ohnisko HPAI H5N1

Dánsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Itálie

1 ohnisko HPAI H5N1

Nizozemsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Polsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Německo

1 ohnisko HPAI H5N1

červen 2023

celkem 4 ohniska HPAI

Francie

3 ohniska HPAI H5N1

Švédsko

1 ohnisko HPAI H5N1

květen 2023

celkem 88 ohnisek HPAI

Česká republika

2 ohniska HPAI H5N1

Francie

83 ohnisek HPAI H5N1

Německo

2 ohniska HPAI H5N1

Polsko

1 ohnisko HPAI H5N1

duben 2023

celkem 50 ohnisek HPAI

Česká republika

1 ohnisko HPAI H5N1

Dánsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Itálie

6 ohnisek HPAI H5N1

Maďarsko

39 ohnisek HPAI H5N1

Německo

3 ohniska HPAI H5N1

březen 2023

celkem 44 ohnisek HPAI

Bulharsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Česká republika

2 ohniska HPAI H5N1

Dánsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Estonsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Francie

3 ohniska HPAI H5N1

Itálie

4 ohniska HPAI H5N1

Maďarsko

24 ohnisek HPAI H5N1

Německo

4 ohniska HPAI H5N1

Polsko

2 ohniska HPAI H5N1

Švédsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Švýcarsko

1 ohnisko HPAI H5N1

únor 2023

celkem 67 ohnisek HPAI

Belgie

1 ohnisko HPAI H5N1

Česká republika

5 ohnisek HPAI H5N1

Francie

22 ohnisek HPAI H5N1

Maďarsko

13 ohnisek HPAI H5N1

Německo

5 ohnisek HPAI H5N1

Polsko

17 ohnisek HPAI H5N1

Rakousko

1 ohnisko HPAI H5N1

Slovinsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Španělsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Turecko

1 ohnisko HPAI H5N1

leden 2023

celkem 118 ohnisek HPAI

Belgie

3 ohniska HPAI H5N1

Bulharsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Česká republika

13 ohnisek HPAI H5N1 (započítáno jedno ohnisko navíc z roku 2022 č. 2022/20)

Dánsko

2 ohniska HPAI H5N1

Francie

35 ohnisek HPAI H5N1

Maďarsko

3 ohniska HPAI H5N1

Moldavsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Německo

9 ohnisek HPAI H5N1

Nizozemsko

3 ohniska HPAI H5N1

Polsko

39 ohnisek HPAI H5N1

Rakousko

2 ohniska HPAI H5N1

Rumunsko

3 ohniska HPAI H5N1

Slovensko

3 ohniska HPAI H5N1

Turecko

1 ohnisko HPAI H5N1

Mapa ohnisek a pozitivních případů HPAI u drůbeže a ostatních ptáků v roce 2023 – zdroj ADIS

HPAI k 22.11.2023

chovy drůbeže   volně žijící ptáci   ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě
 

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2022

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2021

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2020

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2019

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2018

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2017

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2016

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2015

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2014

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2013

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2012

Odkaz na původní článek