CS / EN

Vysoce patogenní aviární influenza – nákazová situace v Evropě a ve světě

Stav ke dni 21. 5. 2024

V roce 2024 bylo v chovech drůbeže potvrzeno již 136 ohnisek HPAI subtypu H5N1, H5 a H.

U ptáků chovaných v zajetí bylo potvrzeno již 44 ohnisek HPAI subtypu H5N1.

U volně žijících ptáků bylo potvrzeno již 366 pozitivních případů HPAI subtypu H5N1 a H5.

 
Tabulka č. 1: Počty ohnisek HPAI u drůbeže a ptáků chovaných v zajetí a pozitivních případů volně žijících ptáků v Evropě od 1. 1. 2024 (zdroj: ADIS)

Stát

Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek HPAI u ptáků chovaných v zajetí

Počet pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků

Belgie

 

 

5

Bosna a Hercegovina

 

 

1

Bulharsko

15

 

1

Česká republika

5

23

7

Dánsko

7

1

70

Finsko

 

 

2

Francie

4

 

5

Chorvatsko

1

 

6

Itálie

1

 

6

Kypr

 

 

1

Litva

 

 

1

Lotyšsko

 

 

1

Maďarsko

14

 

9

Moldavsko

45

 

7

Německo

9

7

127

Nizozemsko

 

 

15

Norsko

1

 

4

Polsko

25

3

16

Rakousko

 

3

12

Rumunsko

1

 

19

Slovensko

5

1

9

Slovinsko

 

 

13

Španělsko

 

 

1

Švédsko

3

 

21

Švýcarsko

 

 

1

Ukrajina

 

6

5

Velká Británie

 

 

1

Celkem

136

44

366

Ohniska HPAI potvrzená mimo Evropu jsou hlášena do informačního systému WAHIS (World Animal Health Information System) Světové organizace pro zdraví zvířat (World Organisation for Animal Health) a dostupná na odkazu: WAHIS.

 
Tabulka č. 2: Ohniska HPAI v chovech drůbeže v Evropě v roce 2024 – přehled (zdroj: ADIS)

Období

Ohniska

květen 2024

(k 21. 5.)

celkem 2 ohniska HPAI

Bulharsko

2 ohniska HPAI H5

duben 2024

celkem 12 ohnisek HPAI

Bulharsko

4 ohniska HPAI H5

Maďarsko

8 ohnisek HPAI H5N1

březen 2024

 

celkem 6 ohnisek HPAI

Bulharsko

2 ohniska HPAI H5

Polsko

2 ohniska HPAI H5N1

Rumunsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Švédsko

1 ohnisko HPAI H5N1

únor 2024

 

 

celkem 64 ohnisek HPAI

Bulharsko

4 ohniska HPAI H5

Česká republika

4 ohniska HPAI H5N1

Dánsko

4 ohniska HPAI H5N1

Itálie

1 ohnisko HPAI H5N1

Moldavsko

27 ohnisek HPAI H

Německo

4 ohniska HPAI H5N1

Norsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Polsko

16 ohnisek HPAI H5N1

Slovensko

3 ohniska HPAI H5N1

leden 2024

 

celkem 52 ohnisek HPAI

Bulharsko

3 ohniska HPAI H5

Česká republika

1 ohnisko HPAI H5N1

Dánsko

3 ohniska HPAI H5N1

Francie

4 ohniska HPAI H5N1

Chorvatsko

1 ohnisko HPAI H5N1

Maďarsko

6 ohnisek HPAI H5N1

Moldavsko

18 ohnisek HPAI H

Německo

5 ohnisek HPAI H5N1

Polsko

7 ohnisek HPAI H5N1

Slovensko

2 ohniska HPAI H5N1

Švédsko

2 ohniska HPAI H5N1

       

 

Mapa ohnisek a pozitivních případů HPAI u drůbeže a ostatních ptáků v roce 2024 – zdroj ADIS

HPAI k 21.5.2024

chovy drůbeže   volně žijící ptáci   ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě
 

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2023

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2022

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2021

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2020

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2019

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2018

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2017

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2016

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2015

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2014

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2013

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2012

Odkaz na původní článek