Kariéra

 

Na SVS je většina míst systemizovaných jako místa služební. Tato místa jsou obsazovaná v souladu se zákonem o státní službě. Pracovní místa a pracovněprávní vztahy jsou upraveny zákoníkem práce a předpisy navazujícími.

Nabídky služebních míst

Vyhlášená výběrová řízení na obsazení služebních míst jsou dostupná na úřední desce ÚVS SVS v kategorii „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo“.

Vzory dokumentů k přihlášení se do výběrového řízení na služební místo představeného Státní veterinární správy

Vzory dokumentů k přihlášení se do výběrového řízení na služební místo státního zaměstnance Státní veterinární správy

 

Nabídky pracovních míst

Nabídky pracovních míst naleznete zde.

 

Postup při obsazování volných služebních míst

SVS uveřejňuje nabídky volných služebních míst v souladu se Zákonem o státní službě č.234/2015 (dále jen ZSS) na úřední desce SVS a v informačním systému o státní službě.

Volná služební místa jsou obsazována v souladu se ZSS výlučně formou výběrových řízení, v jejichž zadání jsou stanoveny podmínky, které musí uchazeč bezpodmínečně splňovat, aby byl do výběrového řízení zařazen. Věnujte zvýšenou pozornost listinným podkladům, které musíte spolu s přihláškou do výběrového řízení doložit.

V Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné místo je vždy uveden termín pro podání přihlášek uchazečů. Přihlášky s veškerými požadovanými listinami je nutné zaslat nejpozději do termínu uvedeného v příslušném Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Přihlášky došlé po tomto termínu nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Přihlášky uchazečů vyhodnotí výběrová komise a uchazeči, kteří splňují stanovené požadavky a jejichž přihláška obsahuje veškeré požadované listiny, jsou pozváni k pohovoru.

Uchazeči, kteří nesplňují stanovené požadavky nebo jejichž přihláška neobsahuje veškeré požadované listiny, jsou z výběrového řízení vyřazeni a jsou písemně informováni.

Uchazeči, kteří byli zařazeni do výběrového řízení, budou informováni o termínu osobního pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor může být doplněn písemným testem, zjišťujícím rozsah odborných či jazykových znalostí uchazečů.

O výsledku výběrového řízení budou všichni jeho účastníci písemně informováni.
Vyhlášená výběrová řízení na obsazení služebních míst jsou dostupná na úřední desce ÚVS SVS.

 

Přihlášení do výběrového řízení na pracovní místa

V případě, že máte zájem o inzerované pracovní místo a splňujete požadované kvalifikační předpoklady, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s kontaktními údaji a s uvedením, o které konkrétní pracovní místo se ucházíte. Na základě porovnání Vašich znalostí, dovedností a případně i odborné praxe s požadavky na dané místo, budeme Vás informovat o dalším postupu.

 

Jste-li vhodným kandidátem na inzerované pracovní místo, budete zařazen/a do užšího výběru a poté případně pozván/a na výběrové řízení.

 

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít