Kariéra

 

Na SVS je většina míst systemizovaných jako místa služební.

Tato místa jsou obsazovaná v souladu se zákonem o státní službě.
Pracovní místa a pracovněprávní vztahy jsou upraveny zákoníkem práce a předpisy navazujícími.

 

Nabídky služebních míst

Vyhlášená výběrová řízení na obsazení služebních míst jsou dostupná na úřední desce ÚVS SVS.

Přílohy k vyhlášeným výběrovým řízením na služební místa představených Státní veterinární správy

 

Nabídky pracovních míst

Nabídky pracovních míst naleznete zde.

 

Postup při obsazování volných služebních míst

SVS uveřejňuje nabídky volných služebních míst v souladu se Zákonem o státní službě č.234/2015 (dále jen ZSS) na úřední desce SVS a v informačním systému o státní službě.

Volná služební místa jsou obsazována v souladu se ZSS výlučně formou výběrových řízení, v jejichž zadání jsou stanoveny podmínky, které musí uchazeč bezpodmínečně splňovat, aby byl do výběrového řízení zařazen. Věnujte zvýšenou pozornost listinným podkladům, které musíte spolu s přihláškou do výběrového řízení doložit.

V Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné místo je vždy uveden termín pro podání přihlášek uchazečů. Přihlášky s veškerými požadovanými listinami je nutné zaslat nejpozději do termínu uvedeného v příslušném Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Přihlášky došlé po tomto termínu nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Přihlášky uchazečů vyhodnotí výběrová komise a uchazeči, kteří splňují stanovené požadavky a jejichž přihláška obsahuje veškeré požadované listiny, jsou pozváni k pohovoru.

Uchazeči, kteří nesplňují stanovené požadavky nebo jejichž přihláška neobsahuje veškeré požadované listiny, jsou z výběrového řízení vyřazeni a jsou písemně informováni.

Uchazeči, kteří byli zařazeni do výběrového řízení, budou informováni o termínu osobního pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor může být doplněn písemným testem, zjišťujícím rozsah odborných či jazykových znalostí uchazečů.

O výsledku výběrového řízení budou všichni jeho účastníci písemně informováni.
Vyhlášená výběrová řízení na obsazení služebních míst jsou dostupná na úřední desce ÚVS SVS.

 

Přihlášení do výběrového řízení na pracovní místa

V případě, že máte zájem o inzerované pracovní místo a splňujete požadované kvalifikační předpoklady, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s kontaktními údaji a s uvedením, o které konkrétní pracovní místo se ucházíte. Na základě porovnání Vašich znalostí, dovedností a případně i odborné praxe s požadavky na dané místo, budeme Vás informovat o dalším postupu.

Jste-li vhodným kandidátem na inzerované pracovní místo, budete zařazen/a do užšího výběru a poté případně pozván/a na výběrové řízení.

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít