CS / EN
16.07.2024

Vedoucí oddělení ekonomického, pracoviště Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
 • dobré organizační a komunikační schopnosti
 • osobní iniciativu, samostatnost
 • zodpovědnost, pečlivost

Náplň práce:

 • zajištění kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol se státním rozpočtem
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
 • hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem

Nabízíme:

 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců dle délky odborné praxe
 • k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení a příplatek za vedení
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, až 5 dnů studijního volna, 1 den volna k vyřízení osobních záležitostí aj.
 • stravenky Sodexo
 • příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS
 • vstřícný přístup ke slaďování osobního života s výkonem služby

Lokalita: Hradec Králové

Nástup: 12. 8. 2024 nebo dle dohody

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 11

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do: 31. 7. 2024

Kontakt na personalistu: Ing. Jolana Přibylová, T: 466 768 673, M: 601 588 409, email: j.pribylova@svscr.cz

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo H_ODEKO1_01“.

Více informací na      https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61781

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek