CS / EN
15.07.2024

Právník v oddělení ekonomicko-správním, pracoviště Praha, Městská veterinární správa v Praze

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • rozhodnost, samostatnost, osobní iniciativu a zodpovědnost
 • dobré komunikační schopnosti

Náplň práce:

 • vykonávání komplexní právní činnosti v oborech, které jsou předmětem činnosti MěVS v Praze
 • zodpovědnost za agendu správních řízení, příprava podkladů pro správní řízení, vydávání správních rozhodnutí
 • provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby na MěVS v Praze, včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků
 • poskytování konzultací odborným zaměstnancům pro výkon státního veterinárního dozoru a ostatních oblastí činnosti MěVS v Praze

Nabízíme:

 • získání praktických zkušeností ve veřejné správě za podpory zkušených kolegů
 • práci v přátelském prostředí
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců dle délky odborné praxe
 • k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, až 5 dnů studijního volna, aj.
 • elektronická karta Multi Pass CARD (stravenky)
 • příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby
 • možnost občasné práce z domova

Lokalita: Praha

Nástup: 19. 8. 2024

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do: 28. 7. 2024

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160, email: l.pelichova@svscr.cz

K žádosti žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo A_ODEKO1_08“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=71827

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek