Online formuláře


Registrace do
online formulářů


Zapomenuté
heslo


Hlášení zásilek potravin živočišného původu z EU

Každý, kdo přijme ze země EU zásilku potravin živočišného původu je povinen předem oznámit krajské veterinární správě definované informace týkající se zásilky. Včasným vyplněním a odesláním příslušného formuláře je tato povinnost splněna.(vyhláška 172/2015 o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení).


Formulář hlášení vztekliny

Veterinární lékaři pro provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat v souladu s požadavky stanovenými ministerstvem podle paragrafu 44, odst. 1, písm. d) veterinárního zákona ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR.


Ostatní online formuláře

Další online formuláře pro prodejce živých ryb na samostatném prodejním místě, soukromé laboratoře provádějící vyšetření na trichinely a výrobce medikovaných krmných směsí.