CS / EN

Online formuláře k africkému moru prasat (AMP)

Ohlášení přesunu těl ulovených volně žijících prasat v kůži z uzavřeného pásma I a v uzavřeném pásmu II.

V případě potřeby ohlášení přesunu více kusů zvířat (dle počtu plomb) je nutné vyplnit pro každé zvíře ohlášení o přesunu samostatně


Ohlášení o přemísťování prasat chovaných mimo uzavřené pásma do uzavřeného pásma I, II nebo III v rámci České republiky.

Ohlášení o přemístění chovaných (domácích) prasat podává chovatel místa určení (ten kdo chovaná prasata nakupuje).


Veterinární osvědčení pro přemísťování chovaných (domácích) prasat na jatky nebo do jiného hospodářství (zařízení) z oblastí, které jsou vymezené v České republice v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. O veterinární osvědčení žádá chovatel místa původu zvířat.

Veterinární osvědčení pro přemísťování zárodečných produktů z oblastí, které jsou vymezené v České republice v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. O veterinární osvědčení žádá provozovatel místa původu.


Ven z uzavřeného pásma je možné přemisťovat zásilky pouze s tímto veterinárním osvědčením, pokud jsou určené pouze pro ČR (označené zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikační značkou):

  • čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu I, II nebo III,
  • čerstvé maso získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II nebo III poražených na území uzavřeného pásma,
  • masné výrobky, včetně střívek získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II nebo III zpracované v uzavřeném pásmu.
  • čerstvé maso (zvěřina) a masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu získané z volně žijících prasat ulovených v uzavřeném pásmu I, II nebo III, je-li povoleno jejich využití pro lidskou spotřebu.

Veterinární osvědčení je nutné pro přesun mimo uzavřené pásmo pro následující vedlejší živočišné produkty, nejsou-li přepravovány svozovou linkou ke zpracovaní v asanačním podniku:

  • materiály kategorie 2 a 3 (včetně kejdy, podestýlky a použitého steliva) z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II nebo III,
  • materiály kategorie 3 získané z volně žijících prasat ulovených v uzavřeném pásmu I, II nebo III.

Ohlášení o přemísťování chovaných (domácích) prasat na jatky z uzavřeného pásma I, které je vymezené v České republice v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.

Ohlášení podává chovatel místa původu zvířat a může ho podat pouze chovatel uvedený v příloze č. 5 mimořádných veterinárních opatření pro uzavřené pásmo I. Všichni ostatní chovatelé musí požádat o veterinární osvědčení pro přemístění prasat.


Ohlášení o přemísťování chovaných (domácích) prasat do hospodářství (zařízení) z uzavřeného pásma I, které je vymezené v České republice v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.

Ohlášení podává chovatel místa původu zvířat a může ho podat pouze chovatel uvedený v příloze č. 5 mimořádných veterinárních opatření pro uzavřené pásmo I. Všichni ostatní chovatelé musí požádat o veterinární osvědčení pro přemístění prasat.


Ohlášení o přemísťování zárodečných produktů z oblastí, které jsou vymezené v České republice v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.

Ohlášení podává provozovatel místa původu zárodečných produktů.