CS / EN

Online formuláře k africkému moru prasat (AMP)

Ohlášení přesunu těl ulovených volně žijících prasat v kůži z uzavřeného pásma I a v uzavřeném pásmu II.

V případě potřeby ohlášení přesunu více kusů zvířat (dle počtu plomb) je nutné vyplnit pro každé zvíře ohlášení o přesunu samostatně


Ohlášení o přemísťování prasat chovaných mimo uzavřené pásma do uzavřeného pásma I, II nebo III v rámci České republiky.

Přemísťování živých prasat z uzavřených pásem nebo v rámci uzavřených pásem v České republice je možné pouze s veterinárním osvědčením.


Přemísťování živých prasat z uzavřených pásem, v rámci uzavřených pásem nebo do uzavřených pásem v České republice je možné pouze s veterinárním osvědčením.

Přemísťování zárodečných produktů z uzavřených pásem, nebo v rámci uzavřených pásem v České republice je možné pouze s veterinárním osvědčením.


Ven z uzavřeného pásma je možné přemisťovat zásilky pouze s tímto veterinárním osvědčením, pokud jsou určené pouze pro ČR (označené zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikační značkou):

  • čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu I, II nebo III,
  • čerstvé maso získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II nebo III poražených na území uzavřeného pásma,
  • masné výrobky, včetně střívek získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II nebo III zpracované v uzavřeném pásmu.
  • čerstvé maso (zvěřina) a masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu získané z volně žijících prasat ulovených v uzavřeném pásmu I, II nebo III, je-li povoleno jejich využití pro lidskou spotřebu.

Veterinární osvědčení je nutné pro přesun mimo uzavřené pásmo pro následující vedlejší živočišné produkty, nejsou-li přepravovány svozovou linkou ke zpracovaní v asanačním podniku:

  • materiály kategorie 2 a 3 (včetně kejdy, podestýlky a použitého steliva) z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II nebo III,
  • materiály kategorie 3 získané z volně žijících prasat ulovených v uzavřeném pásmu I, II nebo III.