CS / EN

Veterinární osvědčení pro přepravu vedlejších živočišných produktů (VŽP) z pásma infekce