CS / EN

AMP – ohlášení přemístění zásilky prasat chovaných mimo uzavřená pásma do uzavřených pásem