CS / EN

Kontrola biologické bezpečnosti

Kontrola biologické bezpečnosti představuje prověření plnění legislativou stanovených požadavků, které se týkají zabezpečení chovu hospodářských zvířat před zavlečením a šířením nákaz. Kontrolu biologické bezpečnosti každoročně plánuje a provádí SVS na hospodářstvích vybraných na základě analýzy rizika. Kromě toho se provádí také kontroly neplánované v případě podezření na nákazu nebo při výskytu nákazy. Kontrola biologické bezpečnosti představuje jednak fyzickou prohlídku chovu provedenou úředním veterinárním lékařem a také kontrolu dokumentace, kterou je možné plnění požadavků legislativy doložit. Informační letáček, který je na tomto místě k dispozici, slouží chovatelům k usnadnění přípravy dokumentace před kontrolou.

 

Kontrola biologické bezpečnosti - leták pro chovatele (223,5 KB)
Protokol o kontrole biologická bezpečnost (1,5 MB)

 

Odkaz na původní článek