CS / EN

Chov kuřat na maso – informace

Do našich předpisů na ochranu zvířat byla zapracována Směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso, která vstoupila v platnost v roce 2007. Směrnice se vztahuje na hospodářství s více než 500 ks kuřat chovaných na maso („brojlerů“). Podle této směrnice při základních podmínkách maximální hustota osazení brojlery v hale nesmí překročit 33 kg/m2. Pokud chovatel splní podmínky uvedené v příloze II směrnice, je možné osazení zvýšit na 39 kg/m2. Jsou-li po stanovené období plněna další kritéria, mohou členské státy povolit, aby maximální hustota osazení byla v daném chovu zvýšena o další 3 kg/m2 tj. maximálně na 42 kg/m2. Chovatel musí příslušné parametry sledovat a dokladovat. Dodržování bude kontrolováno příslušnými úřady a orgány ES.

 

Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso (51,7 KB)

podle § 12d odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Související legislativa
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 

Požadavky na chovatele kuřat chovaných na maso (35,8 KB)

 

Příručka správných postupů v péči o kuřata chovaná na maso (2,8 MB)

Tato příručka, která byla zpracována s cílem usnadnit Vám orientaci v právních předpisech, požadavcích a podmínkách z nich vyplývajících pro každodenní péči o kuřata chovaná na maso.

 

Měření hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuřat na maso (170,9 KB)

 

 

Odkaz na původní článek