CS / EN

Chov zvířat vyžadujících zvláštní péči

Dne 1. února 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné přináší změny i v oblasti právní úpravy chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Novela zavádí zpřísnění podmínek chovu pro chovatele a další zpřísnění podmínek chovu vybraných druhů šelem a lidoopů.

Podrobné informace o požadavcích pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči jsou uveřejněny na webu Ministerstva zemědělství.

Dle vyhlášky č. 451/2021 Sb., o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, účinné od 1. 1. 2022, mezi druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči patří:

Třída: Plazi (Reptilia) – všechny jedovaté druhy

Řád: Krokodýli (Crocodylia) – všechny druhy

Třída: Ptáci (Aves)

Řád: Kasuáři (Casuariiformes) – všechny druhy mimo rodu Dromaius

Řád: Dravci (Falconiformes)
Čeleď: Jestřábovití (Accipitridae)
Rod: Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus – všechny druhy

Řád: Sovy (Strigiformes)
Čeleď: Sovovití (Strigidae)
Rod: Bubo – všechny druhy

Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Čeleď: Jeřábovití: (Gruidae)
Rod: Grus – všechny druhy

Řád: Brodiví (Ciconiiformes)
Čeleď: Volavkovití (Ardeidae)
Rod: Ardea, Ardeola a Egretta – všechny druhy

Třída: Savci (Mammalia)

Řád: Primáti (Primates) – všechny druhy

Řád: Šelmy (Carnivora) – všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia)

  • s výjimkou – domestikované druhy pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířata chovaná jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti (§ 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Řád: Chobotnatci (Proboscidea) – všechny druhy

Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla) – všechny druhy

  • s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona (Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla) – všechny druhy

  • s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona, zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti a lamy krotké (Lama glama) a alpaky (Vicugna pacos)

 

Vyhláška č. 451/2021 Sb. obsahuje obecné požadavky péče o druhy zvířat vyžadující zvláštní péči a podrobněji stanovuje podmínky chovu jedovatých hadů a krokodýlů. Pro velikosti chovných prostor hadů a krokodýlů je stanoveno přechodné období s účinností od 1. 1. 2025.

K podmínkám chovu vybraných druhů šelem a lidoopů je na základě nového zmocnění v zákoně vydaná samostatná vyhláška. Aktuální informace jsou uveřejněny na webu Ministerstva zemědělství.

 

Kdo může být chovatelem zvířete vyžadující zvláštní péči?

 

Co všechno je potřeba k chovu?

 

Co musí žádost o povolení k chovu obsahovat?

 

Kde hledat vzor žádosti k povolení chovu?

 

V jakém případě krajská veterinární správa povolení udělí / neudělí či změní a co může stanovit?

 

Na jak dlouho se povolení vydává?

 

Probíhá kontrola chovu krajskou veterinární správou?

 

Co musí chovatel udělat, pokud se změní podmínky chovu?

 

Jakou evidenci musí vést chovatel o zvířeti?

 

Je k chovu potřeba ještě něco jiného kromě povolení?

 

Jaké jsou povinnosti chovatele vybraných druhů šelem a lidoopů?

 

Kdo vydává osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy?

 

Pro koho neplatí povinnost složení zkoušky a získání osvědčení?

 

Jsou některé činnosti s vybranými druhy šelem a lidoopy zakázány?

 

Na které vybrané druhy šelem se zákon vztahuje?

 

 

 

Některé druhy vyžadující zvláštní péči jsou zároveň zařazeny na seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii a jejich držení, rozmnožování, prodej, uvolňování do životního prostředí a další využití je zakázáno. Více informací naleznete na webu Ministerstva životního prostředíAgentury ochrany přírody a krajiny.

Odkaz na původní článek