CS / EN

Aujeszkyho choroba prasat

Aujeszkyho choroba je infekční onemocnění, postihující široké spektrum hospodářských i volně žijících zvířat. Přirozeným hostitelem viru Aujeszkyho choroby a jediným druhem, který přežívá infekci, je prase. Virem Aujeszkyho choroby se mohou nakazit téměř všechny druhy savců kromě člověka a primátů. Koně a ptáci jsou infikováni vzácně. Primárním hostitelem a současně rezervoárem viru jsou prasata, u nichž se nákaza projevuje především nervovými a dýchacími příznaky s nejzávažnějším průběhem u selat. Ostatní druhy zvířat vykazují obvykle nervové příznaky doprovázené silným svěděním. Onemocnění u všech druhů, kromě prasat, končí vždy úhynem.

Léčení Aujeszkyho choroby se neprovádí. Vakcinace je jedinou možností ochrany proti této nákaze a byla úspěšně použita při eradikaci této nákazy v chovech prasat. Ozdravovací program byl ukončen v roce 1987 a od roku 1988 jsme podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považováni za zemi prostou Aujeszkyho choroby. Při vstupu ČR do Evropské unie tento status v roce 2004 potvrdila i Evropská komise přiznáním dodatečných garancí a statusu země úředně prosté Aujeszkyho choroby v chovech prasat.  V souvislosti s přiznaným statusem byla vakcinace zakázána, zákaz vakcinace se týká však pouze prasat. Možnost preventivní vakcinace je často diskutována v souvislosti s výskytem ojedinělých případů onemocnění loveckých psů. V současné době však na trhu Evropské unie není dostupná vakcína pro vakcinaci psů. Použití inaktivované vakcíny určené pro prasata u psů může způsobovat závažnou postvakcinační reakcí vedoucí až k úhynu, a proto ho nelze doporučit.

V období 10. 10. 2017 – 31. 12. 2017 byl na území ČR prováděn plošný monitoring Aujeszkyho choroby prasat v populaci prasat divokých. Šlo o sérologické vyšetření přítomnosti protilátek ve vzorcích krve odebrané od všech divokých prasat ulovených na území ČR v tomto období.  Důvodem tohoto testování byl jednak doplnění a aktualizace výsledků monitoringu Aujeszkyho choroby uskutečněného v letech 2011 až 2013 a jednak redukce populace prasat divokých podpořená výplatou zástřelného za prasata divoká, ze kterých byly odevzdány vzorky na vyšetření na Aujeszkyho chorobu.

Počet prasat divokých ulovených a vyšetřených v jednotlivých krajích a výsledky vyšetření těchto prasat jsou zřejmé z tabulky 1. V celé ČR bylo při tomto monitoringu vyšetřeno celkem 82 114 prasat divokých. Nejvyšší počet prasat divokých byl uloven a vyšetřen v krajích Středočeském, Jihočeském a Plzeňském.  Procento prasat divokých, která byla v jednotlivých krajích pozitivní na přítomnost protilátek proti Aujeszkyho chorobě, se pohybuje v rozmezí od 16,3% až 28,8%, pokud nebereme za relevantní výsledky z území hlavního města Prahy. Průměrná hodnota procenta pozitivních prasat v celé ČR činí 21,4%. 

Nabízí se srovnání s výsledky monitoringu prováděného v období srpen 2011 až leden 2013. Zde bylo období testování výrazně delší než necelé 3 měsíce, ve kterých probíhal monitoring v roce 2017. Pro monitoring 2011- 2013 však byly využity vzorky, které se odebíraly od ulovených prasat divokých pro vyšetření na klasický mor prasat, a nebyla tedy vyšetřena všechna ulovená prasata divoká. Počet vyšetřených prasat divokých byl proto přes delší období provádění monitoringu výrazně nižší (5 627) než počet prasat zahrnutých do testování v roce 2017 (82 114). Vyšetření u prasat ulovených v letech 2011 až 2013 přineslo pozitivní výsledek u celkem 1 850 divokých prasat z celkem 5 627 vyšetřených (33,0%). Procento pozitivních z loňského roku činí 21,4%. Je tedy možné konstatovat mírně klesající trend procenta pozitivních, který koreluje i s hodnotou zjištěnou při monitoringu v roce 2004 (47,6%).

 

Tabulka 1: Počet vyšetřených divokých prasat a počet a procento pozitivních divokých prasat po krajích

kraj

počet vyšetřených

počet pozitivních

% pozitivních

Hlavní město Praha

129

17

13,2%

Jihomoravský kraj

6 779

1 671

24,6%

Jihočeský kraj

10 633

2 324

21,9%

Pardubický kraj

5 246

1 145

21,8%

Královéhradecký kraj

4 091

947

23,1%

Kraj Vysočina

5 724

931

16,3%

Karlovarský kraj

2 919

614

21,0%

Liberecký kraj

2 886

591

20,5%

Olomoucký kraj

3 863

1 114

28,8%

Plzeňský kraj

10 164

1 871

18,4%

Středočeský kraj

15 172

2 946

19,4%

Moravskoslezský kraj

3 163

751

23,7%

Ústecký kraj

8 295

1 809

21,8%

Zlínský kraj

3 050

834

27,3%

Celkem

82 114

17 565

21,4%

Počet prasat ulovených a vyšetřených v jednotlivých okresech znázorňuje tabulka 2 a mapa 1. Zde je patrný relativně nižší počet vyšetřených prasat ve Zlínském kraji a v přilehlých okresech krajů Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského. Tato skutečnost souvisí s výskytem afrického moru prasat ve Zlínském kraji a s prováděním intenzivního lovu a aktivního monitoringu výskytu afrického moru prasat u divokých prasat ulovených ve zmíněných oblastech již od léta 2017. V rámci tohoto monitoringu jsou zde lovci motivování k lovu prostřednictvím zástřelného za ulovená prasata, ze kterých byl odevzdán vzorek k vyšetření na africký mor prasat. Proto prasata ulovená v těchto oblastech byla do monitoringu Aujeszkyho choroby zahrnuta pouze v případě, že vzorek odebraný na vyšetření na africký mor prasat byl současně použitelný i pro vyšetření na Aujeszkyho chorobu.

Procento prasat divokých s výsledkem vyšetření pozitivním na přítomnost protilátek proti Aujeszkyho chorobě v jednotlivých okresech je zřejmé tabulky 3 a z mapy 2. Toto procento se v jednotlivých okresech pohybuje v rozmezí 11,2% – 36,6%. Nejvyšší hodnoty procenta pozitivních byly zjištěny v okresech na území Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na území Čech nadprůměrnou hodnotu procenta pozitivních vykazují okresy Chomutov, Most, Hradec Králové, Jičín, Písek a České Budějovice.

Z výsledků popsaného monitoringu vyplývá, že u zhruba 1/4 divokých prasat na celém území ČR se vyskytují protilátky proti viru Aujeszkyho choroby. Přítomnost protilátek potvrzuje přítomnost viru v populaci divokých prasat a skutečnost, že se část populace divokých prasat se tímto virem v průběhu svého života setkala. Přítomnost protilátek neznamená, že všechna sérologicky pozitivní prasata jsou nezbytně aktivními vylučovateli viru. Toto riziko však existuje a souvisí se specifickými vlastnostmi původce onemocnění, kterým je Suid herpesvirus 1 (SHV-1) z čeledi Herpesviridae. A právě proto, že se jedná o herpesvirovou nákazu, která je charakteristická možností latence, je velmi obtížné definovat množství vylučovatelů viru. Přirození hostitelé Aujeszkyho choroby, kterými jsou domácí a divoká prasata, na rozdíl od ostatních vnímavých druhů nákazu přežívají a po uzdravení u nich přechází infekce do latentního stádia. Latentní infekce je charakterizována bezpříznakovou přítomností viru v hostitelském organismu. Tento o rovnovážný stav mikro- a makroorganismu však může být kdykoliv narušen stresem či dalšími faktory snižujícími rezistenci.  Proto u zvířat s latentní infekcí stále existuje možnost vylučování původce do vnějšího prostředí nebo opětovného propuknutí onemocnění. Je tedy nadále aktuální věnovat pozornost prevenci. Pro chovy domácích prasat prevence zavlečení nákazy spočívá v dodržování zásad biologické bezpečnosti. Prevence onemocnění loveckých psů znamená hlavně omezit kontakt psů s divokými prasaty a nekrmit psy syrovým masem či vnitřnostmi z divočáka. Tepelné ošetření masa určeného ke krmení psů je rozhodující, virus je totiž poměrně citlivý k vyšším teplotám. Naopak v chlazeném a mraženém mase zůstává virus aktivní až několik měsíců.

 

Tabulka 2: Počet případů onemocnění loveckých psů Aujeszkyho chorobou v letech 2013 – 2020

rok

počet případů

kraj

okres

2013

3

Jihočeský

České Budějovice

Středočeský

Rakovník

Moravskoslezský

Ostrava

2014

2

Jihočeský

Tábor

Pardubický

Svitavy

2015

0

2016

1

Olomoucký

Olomouc

2017

4

Plzeňský

Klatovy

Jihočeský

Písek

Plzeňský

Tachov

Moravskoslezský

Opava

2018

2

Jihomoravský

Olomoucký

Blansko

Prostějov

2019

7

Jihomoravský

Brno – venkov

 

 

Jihomoravský

Blansko

 

 

Středočeský

Rakovník

 

 

Zlínský

Zlín

 

 

Zlínský

Zlín

 

 

Zlínský

Zlín

 

 

Zlínský

Zlín

 

2020

 

2

Jihočeský

Tábor

 

 

Plzeňský

Klatovy

 

Tabulka 3: Počet vyšetřených divokých prasat a počet a procento pozitivních divokých prasat po okresech

okres

počet vyšetř.

počet pozit.

% pozit.

okres

počet vyšetř.

počet pozit.

% pozit.

Benešov

BN

2 228

365

16,4%

Nymburk

NB

769

162

21,1%

Beroun

BE

1 591

284

17,9%

Olomouc

OL

923

211

22,9%

Blansko

BK

1 115

278

24,9%

Opava

OP

1 109

268

24,2%

Brno – město

BM

236

64

27,1%

Ostrava – město

OS

126

38

30,2%

Brno – venkov

BO

1 315

340

25,9%

Pardubice

PU

1 083

256

23,6%

Bruntál

BR

1 028

225

21,9%

Pelhřimov

PE

1 224

229

18,7%

Břeclav

BV

1 110

302

27,2%

Písek

PI

1 943

712

36,6%

Česká Lípa

CL

1 311

226

17,2%

Plzeň – jih

PJ

1 648

218

13,2%

České Budějovice

CB

1 671

432

25,9%

Plzeň – město

PM

95

13

13,7%

Český Krumlov

CK

1 243

213

17,1%

Plzeň – sever

PS

1 807

314

17,4%

Děčín

DC

1 275

256

20,1%

Praha – město

AB

129

17

13,2%

Domažlice

DO

1 695

354

20,9%

Praha – východ

PY

447

56

12,5%

Frýdek – Místek

FM

376

106

28,2%

Praha – západ

PZ

1 086

187

17,2%

Havlíčkův Brod

HB

1 214

220

18,1%

Prachatice

PT

1 215

206

17,0%

Hodonín

HO

832

222

26,7%

Prostějov

PV

605

192

31,7%

Hradec Králové

HK

470

131

27,9%

Přerov

PR

513

143

27,9%

Cheb

CH

672

112

16,7%

Příbram

PB

1 965

371

18,9%

Chomutov

CV

1 213

306

25,2%

Rakovník

RA

2 042

526

25,8%

Chrudim

CR

1 349

198

14,7%

Rokycany

RO

1 239

214

17,3%

Jablonec nad Nisou

JN

150

41

27,3%

Rychnov nad Kněžnou

RK

852

201

23,6%

Jeseník

JE

479

155

32,4%

Semily

SM

625

148

23,7%

Jičín

JC

1 029

254

24,7%

Sokolov

SO

568

117

20,6%

Jihlava

JI

1 147

171

14,9%

Strakonice

ST

876

149

17,0%

Jindřichův Hradec

JH

2 209

360

16,3%

Svitavy

SY

1 626

399

24,5%

Karlovy Vary

KV

1 679

385

22,9%

Šumperk

SU

1 343

413

30,8%

Karviná

KI

49

14

28,6%

Tábor

TA

1 476

252

17,1%

Kladno

KL

533

92

17,3%

Tachov

TC

1 707

338

19,8%

Klatovy

KT

1 973

420

21,3%

Teplice

TP

710

133

18,7%

Kolín

KO

1 217

297

24,4%

Trutnov

TU

1 105

250

22,6%

Kroměříž

KM

764

260

34,0%

Třebíč

TR

1 158

148

12,8%

Kutná Hora

KH

1 246

181

14,5%

Uherské Hradiště

UH

944

292

30,9%

Liberec

LB

800

176

22,0%

Ústí nad Labem

UL

1 071

247

23,1%

Litoměřice

LT

1 585

374

23,6%

Ústí nad Orlicí

UO

1 188

292

24,6%

Louny

LN

1 680

298

17,7%

Vsetín

VS

572

196

34,3%

Mělník

ME

896

167

18,6%

Vyškov

VY

704

193

27,4%

Mladá Boleslav

MB

1 152

258

22,4%

Zlín

ZL

770

86

11,2%

Most

MO

761

195

25,6%

Znojmo

ZN

1 467

272

18,5%

Náchod

NA

635

111

17,5%

Žďár nad Sázavou

ZR

981

163

16,6%

Nový Jičín

NJ

475

100

21,1%

Celkem

ČR

82 114

17 565

21,4%

 

Mapa 1: Počet vyšetřených divokých prasat po okresech
Mapa ČR

 

Mapa 2: Počet pozitivních divokých prasat po okresech
Mapa ČR


Přílohy

Leták - Aujeszkyho choroba prasat a možnosti předcházení této nákaze (86,6 KB)

 

 

 

Odkaz na původní článek