CS / EN

Zásady chovu zvířat

Videoprogramy s problematikou základního výcviku jízdy na koních, chovu skotu a ovcí byly zpracovány Státní veterinární správou a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací za podpory Ministerstva zemědělství a dalších odborných institucí.

Tyto materiály byly připravovány postupně s cílem seznámit zejména chovatelskou veřejnost s problematikou zabývající se uplatňováním zásad welfare vycházejících z platných předpisů Evropské unie. Nově bylo v roce 2016 publikováno video k problematice chovu koní.

SVS zveřejňuje uvedené videopořady na svých internetových stránkách s laskavým souhlasem jejich vydavatele.

 

Chovatelské praktiky a zacházení se skotem

 

Chovatelské praktiky a zacházení s ovcemi

 

Chovatelské praktiky a zacházení s koňmi

 

Zásady základního výcviku jezdce

 
 
 
Odkaz na původní článek