CS / EN

Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace

 
Aktuality k nákazové situaci

 

16. 11. 2023
Laboratorní vyšetření potvrdilo africký mor prasat (AMP) u prasete divokého uloveného 7. listopadu v katastru Frýdlant. Kus byl uloven v těsné blízkosti místa, kde byl 21. 10. stejným myslivcem odstřelen jiný na AMP následně pozitivně testovaný divočák. V letošním roce tak SVS eviduje již 55 pozitivních případů této nákazy. Z toho 54 případů na Frýdlantsku (44 uhynulých a 10 ulovených divočáků). Stejná nákaza byla letos potvrzena i u jedince uloveného na Českolipsku. V loňském roce byl AMP potvrzen u jednoho uhynulého divočáka nalezeného v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku. Jednalo se tehdy o první případ po bezmála pěti letech, kdy byla ČR oficiálně bez této nákazy.

27. 10. 2023
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa 54 pozitivních případů afrického moru prasat v populaci divočáků. Z toho je 53  případů na Frýdlantsku (45 nalezených uhynulých a 8 ulovených). Stejná nákaza byla potvrzena i u jedince uloveného na Českolipsku. Poslední potvrzený uhynulý kus byl nalezen v katastrálním území obce Višňová. Od poloviny srpna jedná o první pozitivní nález.

3. 10. 2023
Státní veterinární správa (SVS) k dnešnímu dni upravila mimořádná veterinární opatření  mimořádná veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat (AMP) platná pro tzv. uzavřené pásmo I. Přesuny kusů ulovených v uzavřeném pásmu I mimo toto pásmo budou moci myslivci ode dneška realizovat bez veterinárního osvědčení. Pro provedení přesunu bude stačit ohlášení prostřednictvím online formuláře umístěného na webu SVS https://www.svscr.cz/online-formulare/. Změna by měla přinést mírné zjednodušení agendy myslivcům a mírně jim snížit náklady za vydávána veterinární osvědčení při přesunu.
Ohlášení přesunu a samotný přesun bude možné uskutečnit až po obdržení vyhovujícího výsledku laboratorního vyšetření uloveného kusu na AMP. Ohlášení je možné využít na všechny legální způsoby využití ulovených divočáků, tedy jak pro vlastní spotřebu lovce a jeho domácnosti, tak pro dodání do maloobchodní prodejny nebo stravovacího zařízení. Naopak, nelze použít v případě dodávky do zpracovatelského zařízení mimo uzavřené pásmo I (zvěřinového závodu nebo výkupu). V takovém případě bude i nadále požadováno veterinární osvědčení. V případě přesunů v rámci uzavřeného pásma I nemusí být ani ohláška ani veterinární osvědčení s výjimkou dodávky do zvěřinového závodu. Je třeba zdůraznit, zvěřina dodávaná do zvěřinových závodů, včetně výkupen zvěře, musí dlouhodobě pocházet výhradně z registrovaných nebo schválených a registrovaných zařízení. Nelze do nich dodat zvěřinu, která byla uskladněná v domácích podmínkách.

 

Nařízení vydaná SVS
 

Mimořádná veterinární opatření (MVO)
Úplné znění nařízení SVS/2023/131302-L
SVS/2023/131302-L (770,5 KB)

Mimořádná veterinární opatření (MVO)
Změna nařízení SVS/2023/081879-L k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP v Libereckém kraji, uzavřené pásmo II (možnost likvidace ulovených prasat divokých v asanačním podniku)
SVS/2023/129514-L (777,3 KB)

Mimořádná veterinární opatření (MVO)
Změna nařízení SVS/2023/081879-L k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP v Libereckém kraji, uzavřené pásmo II (lovečtí psi a povolení přemístění domácích prasat do uzavřeného pásma II)
SVS/2023/115706-L (670,7 KB)

Mimořádná veterinární opatření (MVO)
Vymezení uzavřeného pásma II na Liberecku
SVS/2023/081879-L (765,0 KB)

Mimořádná veterinární opatření (MVO)
Vymezení uzavřeného pásma I v Středočeském kraji
SVS/2023/131737-S (644,7 KB)

Mimořádná veterinární opatření (MVO)
Vymezení uzavřeného pásma I na Liberecku
SVS/2023/132313-L (647,0 KB)

Mimořádná veterinární opatření (MVO) platná pro celou ČR
Intenzivní lov, zákazy
SVS/2023/055841-G (553,8 KB)

Mimořádná veterinární opatření (MVO) platná pro celou ČR
Přemisťování domácích prasat chovaných mimo uzavřené pásma do uzavřených pásem
SVS/2023/115243-G (553,8 KB)

 

Odborné materiály, monitoring
 

Monitoring AMP 2023-11-24 (675,2 KB)
Monitoring AMP 2023-11-12 (671,1 KB)
Monitoring AMP 2023-10-27 (658,0 KB)
Monitoring AMP - informace k 13.10.2023 (662,0 KB)
Monitoring AMP - informace k 29.9.2023 (659,3 KB)
Monitoring AMP - informace k 15.9.2023 (650,9 KB)
Monitoring AMP - informace k 1.9.2023 (630,9 KB)
Monitoring AMP - informace k 18.8.2023 (634,1 KB)
Monitoring AMP - informace k 4.8.2023 (607,4 KB)
Monitoring AMP - informace k 21.7.2023 (684,7 KB)
Monitoring AMP - informace k 9.7.2023 (566,7 KB)
Monitoring AMP - informace k 23.6.2023 (548,0 KB)

 

Školení pro myslivce – online kurz
 

Státní veterinární správa (SVS) připravila v souvislosti s výskytem AMP na území ČR online kurz pro myslivce. Do kurzu, který je v rámci E-learningového portálu SVS, se můžete přihlásit zde. Příručka pro přístup je k dispozici zde.

 

Formuláře, dokumenty a osvědčení
 

Veterinární osvědčení pro přemístění živých prasat a zárodečných produktů, a pro přepravu živočišných produktů a vedlejších živočišných produktů naleznete v Online formulářích.

Objednávka laboratorního vyšetření na AMP - ulovené volně žijící prase v pásmu II (1,2 MB)
Žádost o proplacení nálezného u volně žijících prasat v pásmu II (107,0 KB)
Žádost o proplacení zástřelného u volně žijících prasat v pásmu II (111,1 KB)

Objednávka laboratorního vyšetření na AMP u prasete divokého (kusy ulovené v uzavřeném pásmu I) (1,2 MB)
Objednávka laboratorního vyšetření na AMP a KMP u prasete divokého (kusy nalezené a usmrcené dopravním prostředkem v uzavřeném pásmu I) (1,2 MB)
Žádost o proplacení nalezaných volně žijících prasat v uzavřeném pásmu I (90,1 KB)
Žádost o proplacení ulovených volně žijících prasat v uzavřeném pásmu I (93,2 KB)

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou (32,2 KB)
Žádost o proplacení nalezených prasat divokých - celá ČR (170,5 KB)

 

Mapy
 

Mapa uzavřeného pásma I (modrá barva) a uzavřeného pásma II (růžová barva) s nálezy pozitivních prasat divokých

Mapa umožňuje vyhledávání (ověření), zda se místo nachází v uzavřených pásmech či mimo ně.

Mapa GooglePoslední aktualizace:

Případy nákazy u nalezených prasat divokých    Případy nákazy u ulovených prasat divokých    Pásmo I    Pásmo infekce / Pásmo II

 

Mapa vyhledávaní oblastí nacházejících se mimo uzavřená pásma nebo v uzavřených pásmech

Zobrazit mapu v samostatném okně

 

Prevence proti africkému moru prasat
 

Perevntivní opatření v chovech prasat – edukační video EFSA (informace o biobezpečnosti a seznam desinfekčních přípravků).

Informační leták s kritérii biologické bezpečnosti pro chovy prasat.

Informační letáky k africkému moru prasat (AMP).

Příručka WOAH a FAO věnovaná problematice afrického moru prasat u prasat divokých a biologické bezpečnosti při lovu (pdf, en).

Zastavme Africký mor prasat – informační kampaň EFSA.

 

Informace o nákaze
 

Základní informace o nákaze africký mor prasat (AMP).

Vymezení oblastí AMP, vyplácení nálezného, zástřelného a náhrad naleznete zde.

Postupy při nálezu uhynulého divokého prasete a při lovu.

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR.

Web projektu Africký mor prasat.

 

Legislativa
 

Legislativa a další podklady pro přijímaná opatření v souvislosti s AMP (sekce obsahuje nařízení Evropského parlamentu, Rady (EU) a Komise (EU), dále regionalizaci České republiky a zákon č. 166/1999 Sb.).

 

Tiskové zprávy
 

https://www.svscr.cz/oblast-s-vyskytem-africkeho-moru-prasat-na-ceskolipsku-meni-nazev-a-zmirnuji-se-v-ni-opatreni/

https://www.svscr.cz/naraznikove-pasmo-okolo-mist-s-nalezy-africkeho-moru-prasat-se-rozsiruje/

https://www.svscr.cz/novy-vyskyt-africkeho-moru-prasat-byl-potvrzen-na-ceskolipsku/

https://www.svscr.cz/pasmo-kolem-mista-nalezu-divocaku-nakazenych-africkym-morem-prasat-meni-nazev-a-zmirnuji-se-opatreni-v-nem/

https://www.svscr.cz/svs-vymezila-na-liberecku-ochranne-pasmo-navazujici-na-pasmo-infekce/

https://www.svscr.cz/svs-zrusila-oblast-v-niz-bylo-vyplaceno-zastrelne-za-odlov-divocaku/

https://www.svscr.cz/svs-vymezila-pasmo-okolo-mista-nalezu-divocaka-s-africkym-morem-prasat-a-naridila-zde-opatreni-proti-sireni-nakazy/

https://www.svscr.cz/do-ceske-republiky-se-po-temer-peti-letech-vratil-africky-mor-prasat/

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Archiv

 
Odkaz na původní článek