CS / EN

Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace

 
Aktuality k nákazové situaci
 

20. 1. 2023
Státní veterinární správa (SVS) dnes vydala nařízení, které mění mimořádná veterinární opatření v oblasti kolem Jindřichovic pod Smrkem na Frýdlantsku, kde byli v prosinci 2022 a letos v lednu nalezeni uhynulí divočáci nakažení africkým morem prasat (AMP). V návaznosti na příslušnou legislativu platnou pro celou Evropskou Unii se mění název oblasti o výměře bezmála 200 km² z „pásma infekce“ na „uzavřené pásmo II“. V oblasti přestává dnešním dnem platit zákaz lovu volně žijící zvěře, končí zákaz vstupu veřejnosti mimo vyznačené cesty. Z oblasti bude možno po obdržení povolení od SVS přesouvat divoká prasata a vepřové produkty. Podrobnosti v tiskové zprávě.

5. 1. 2023
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo virus afrického moru prasat (AMP) u dvou uhynulých prasat divokých nalezených v pásmu infekce na Frýdlantsku. Uhynulá těla divočáků našli myslivci nedaleko Nového Města pod Smrkem, kde byl na přelomu loňského listopadu a prosince nalezeno uhynulé nakažené sele divočáka. Od prvotního pozitivního výskytu jsou aktuální nálezy v pásmu infekce první uhynulí divočáci, kteří zde byli od počátku prosince dohledáni. Jelikož se nejedná o nálezy mimo vytyčenou oblast, nechystá Státní veterinární správa aktuálně změnu mimořádných veterinárních opatření. Nálezy jsou však potvrzením, že se nákaza v oblasti vyskytuje a je proto nutné dodržovat nařízení SVS.

 

Nařízení vydaná SVS
 

Mimořádná veterinární opatření (MVO) – Zrušení pásma infekce a vymezení uzavřeného pásmo II – SVS/2023/010433-L

Mimořádné veterinární opatření (MVO) platné pro celou ČR – Přemisťování domácích prasat chovaných mimo uzavřené pásma do uzavřených pásem – SVS/2022/168121-G

Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Vymezení uzavřeného pásma I na Liberecku – SVS/2022/163610-L

Zrušeno: Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Vymezení pásma infekce na Liberecku – SVS/2022/157681-L

Stále platná mimořádná veterinární opatření (MVO) pro celou ČR – AMP (úplné znění nařízení)

Mimořádné veterinární opatření (MVO) – Zrušení oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic ČR s Polskem – SVS/2022/158214-G

 

Školení pro myslivce – online kurz
 

Státní veterinární správa (SVS) připravila v souvislosti s výskytem AMP na území ČR online kurz pro myslivce. Do kurzu, který je v rámci E-learningového portálu SVS, se můžete přihlásit zde. Příručka pro přístup je k dispozici zde.

 

Formuláře, dokumenty a osvědčení
 

Veterinární osvědčení pro přemístění živých prasat a zárodečných produktů, a pro přepravu živočišných produktů a vedlejších živočišných produktů naleznete v Online formulářích.

Objednávka laboratorního vyšetření na AMP - ulovené volně žijící prase v pásmu II (1,2 MB)
Žádost o proplacení nálezného u volně žijících prasat v pásmu II (107,0 KB)
Žádost o proplacení zástřelného u volně žijících prasat v pásmu II (111,1 KB)

Objednávka laboratorního vyšetření na AMP u prasete divokého (kusy ulovené v uzavřeném pásmu I) (1,2 MB)
Objednávka laboratorního vyšetření na AMP a KMP u prasete divokého (kusy nalezené a usmrcené dopravním prostředkem v uzavřeném pásmu I) (1,2 MB)
Žádost o proplacení nalezaných volně žijících prasat v uzavřeném pásmu I (90,1 KB)
Žádost o proplacení ulovených volně žijících prasat v uzavřeném pásmu I (93,2 KB)

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou (32,2 KB)

 

Mapy
 

Mapa uzavřeného pásma I (modrá barva) a uzavřeného pásma II (růžová barva)

uzavřené pásmo I a II

 

Pozitivní případy AMP

mapa pozitivní případy AMP k 2.1.2023

 

Prevence proti africkému moru prasat
 

Perevntivní opatření v chovech prasat – edukační video EFSA, informace o biobezpečnosti a seznam desinfekčních přípravků naleznate zde.

Informační leták s kritérii biologické bezpečnosti pro chovy prasat.

Informační letáky k africkému moru prasat (AMP).

Příručka OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) věnovaná problematice afrického moru prasat u prasat divokých a biologické bezpečnosti při lovu (pdf, en).

 

Informace o nákaze
 

Základní informace o nákaze africký mor prasat (AMP).

Vymezení oblastí AMP, vyplácení nálezného, zástřelného a náhrad naleznete zde.

Postupy při nálezu uhynulého divokého prasete a při lovu.

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR.

Web projektu Africký mor prasat.

 

Legislativa
 

Legislativa a další podklady pro přijímaná opatření v souvislosti s AMP (sekce obsahuje nařízení Evropského parlamentu, Rady (EU) a Komise (EU), dále regionalizaci České republiky a zákon č. 166/1999 Sb.).

 

Tiskové zprávy
 

https://www.svscr.cz/svs-vymezila-na-liberecku-ochranne-pasmo-navazujici-na-pasmo-infekce/

https://www.svscr.cz/svs-zrusila-oblast-v-niz-bylo-vyplaceno-zastrelne-za-odlov-divocaku/

https://www.svscr.cz/svs-vymezila-pasmo-okolo-mista-nalezu-divocaka-s-africkym-morem-prasat-a-naridila-zde-opatreni-proti-sireni-nakazy/

https://www.svscr.cz/do-ceske-republiky-se-po-temer-peti-letech-vratil-africky-mor-prasat/

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Archiv

 
Odkaz na původní článek