CS / EN

Infekční anemie koní

V této sekci naleznete mapy s přehledem výskytu infekční anemie koní v Evropě. Případy jsou hlášeny členskými státy prostřednictvím systému ADIS (Animal Disease Information System).

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2023

Od 1. 1. 2022 do 29. 8. 2023 bylo v Evropě prostřednictvím systému ADIS nahlášeno 33 ohnisek infekční anémie koní (26 Rumunsko, 2 Řecko, 3 Maďarsko, 1 Francie a 1 Bulharsko).

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2023

infekční anémie koní 25.7.2023x

Legenda: ohniska
Zdroj: ADIS

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2022

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bylo v Evropě prostřednictvím systému ADIS nahlášeno 38 ohnisek infekční anémie koní (35 Rumunsko, 1 Maďarsko, 1 Bulharsko a 1 Řecko).

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2022

infekční anémie koní 2022 1

Legenda: ohniska
Zdroj: ADIS

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2021

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo v Evropě prostřednictvím systému ADIS nahlášeno celkem 47 ohnisek infekční anémie koní. 45 případů nákazy je hlášeno z Rumunska, 1 případ z Maďarska a 1 případ z Bulharska.

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2021

Mapa infekční anémie koní

Legenda: ohniska
Zdroj: ADIS

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2020

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo v Evropě evidováno celkem 68 ohnisek infekční anemie koní z Rumunska (60), Maďarska (3), Bulharska (2), Francie (1), Řecka (1) a Německa (1). Poslední ohnisko bylo hlášeno dne 1. 10. 2020 z Rumunska.

 

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2020

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2020

Legenda: ohniska
Zdroj: ADNS

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2019

Za rok 2019 bylo prostřednictvím systému ADNS nahlášeno celkem 102 ohnisek infekční anemie koní ze šesti evropských států. Nejvíce případů nákazy bylo hlášeno z Rumunska (89). Ojedinělé případy nákazy se vyskytly v Řecku, Bulharsku, Maďarsku, Rakousku a Francii.

Mapa
Zdroj: ADNS, Google

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2018

Mapa
Zdroj: ADNS, Google

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2017

Mapa
Zdroj: ADNS, Google

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2016

Mapa
Zdroj: ADNS, Google

Odkaz na původní článek