CS / EN

Infekční anemie koní

V této sekci naleznete mapy s přehledem výskytu infekční anemie koní v Evropě. Případy jsou hlášeny členskými státy prostřednictvím systému ADIS (Animal Disease Information System).

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2024

Dne 19. 2. 2024 nahlásila ohnisko EIA Belgie (poblíže města Antverpy). Nákaza byla laboratorně potvrzena u jednoho koně ze sedmnácti, kteří byli do Belgie nelegálně dovezeni. Dne 20. 3. 2024 nahlásilo ohnisko EIA Německo (okres Dunaj – Ries, Bavorsko). Nákaza byla laboratorně potvrzena u jednoho koně, který vykazoval klinické příznaky nákazy.

Od 1. 1. 2024 do 18. 6. 2024 bylo v Evropě prostřednictvím systému ADIS nahlášeno 30 ohnisek infekční anémie koní (22 Rumunsko, 4 Maďarsko, 2 Řecko, 1 Belgie a 1 Německo).

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2024

infekční anémie koní 18.6.2024

Legenda: ohniska
Zdroj: ADIS

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2023

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 bylo v Evropě prostřednictvím systému ADIS nahlášeno 35 ohnisek infekční anémie koní (26 Rumunsko, 2 Řecko, 3 Maďarsko, 2 Francie a 2 Bulharsko).

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2023

infekční anémie koní 15.11.2023

Legenda: ohniska
Zdroj: ADIS

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2022

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bylo v Evropě prostřednictvím systému ADIS nahlášeno 38 ohnisek infekční anémie koní (35 Rumunsko, 1 Maďarsko, 1 Bulharsko a 1 Řecko).

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2022

infekční anémie koní 2022 1

Legenda: ohniska
Zdroj: ADIS

 

 

Infekční anemie koní – nákazová situace v roce 2021

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo v Evropě prostřednictvím systému ADIS nahlášeno celkem 47 ohnisek infekční anémie koní. 45 případů nákazy je hlášeno z Rumunska, 1 případ z Maďarska a 1 případ z Bulharska.

Mapa ohnisek Infekční anemie koní v roce 2021

Mapa infekční anémie koní

Legenda: ohniska
Zdroj: ADIS

 

 

Mapy výskytu infekční anemie koní v Evropě 2015-2020 ADNS

Mapy výskytu infekční anemie koní (849,7 KB)

 

Odkaz na původní článek