CS / EN

Formuláře pro provozovatele zařízení akvakultury

Žádost o schválení zařízení akvakultury nebo skupiny zařízení akvakultury pro chov živočichů pocházejících z akvakultury

podle čl. 176 odst. 1, čl. 177, čl. 178 písm. a) a čl. 180 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429

Žádost o schválení zařízení akvakultury - ryby 2024 (167,4 KB)
Žádost o schválení zařízení akvakultury - korýši 2024 (158,2 KB)
Žádost o schválení zařízení akvakultury - měkkýši 2024 (160,8 KB)
Pokyn pro provozovatele zařízení akvakultury, která podléhají schválení (70,1 KB)

 

Žádost o registraci zařízení akvakultury nebo skupiny zařízení akvakultury pro chov živočichů pocházejících z akvakultury

podle čl. 172 a čl. 176 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429

Žádost o registraci zařízení akvakultury - 2024 (151,6 KB)
Pokyn pro provozovatele zařízení akvakultury, která podléhají pouze registraci (73,7 KB)

 

Žádost o schválení zařízení pro potraviny z vodních organismů k tlumení nákaz

podle čl. 179 a čl. 180 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429

V rámci řešení ohniska nebezpečných nákazy ryb existuje možnost ryby tržní velikosti, které nevykazují klinické příznaky nákazy, pod dozorem krajské veterinární správy státní veterinární správy (dále jen „KVS SVS“) použít přímo k lidské spotřebě nebo mohou být určeny pro další zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení pro tlumení nákaz.

Žádost o schválení zařízení pro potravny z vodních organizmů k tlumení nákaz 2024 (148,0 KB)
Pokyn pro provozovatele zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleného k tlumení nákaz (47,6 KB)

 

Oznámení o účasti v programu dozoru pro nákazy ryb virová hemoragická septikémie (VHS) a infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN)

podle kódu ExU210 uvedeného v části II Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace a v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) bodu iv) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Oznámení o účasti v programu dozoru pro nákazy ryb (22,3 KB)
Informace pro provozovatele schválených zařízení akvakultury o programu dozoru pro nakázy ryb VHS a IHN (46,9 KB)

 

Vlastní prohlášení provozovatele

podle čl. 218 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429

Pro případy přemísťování vodních živočichů v rámci EU, kdy pro zásilku byl vystaven krajskou veterinární správou Státní veterinární právy vystaven certifikát „HLÁŠENÍ“. Více zde: Přemísťování vodních živočichů ryb v rámci EU.

Odkaz na původní článek