CS / EN

Doporučení pro nákup psů nejen přes internet

Internetový prodej je stále oblíbenější formou prodeje. Kromě široké škály hmotných produktů a služeb všeho druhu je „na síti“ možné koupit také zvířata. Prostředí internetu s sebou kromě nesporných výhod nese i určitá rizika. Odpovědi na následující otázky by Vám měly pomoci si ujasnit okolnosti nákupu a ušetřit Vás následného zbytečného rozčarování a problémů. Zejména v případě, že si odpovíte ANO na některé otázky z okruhů B-E, buďte velmi obezřetní. Mohli byste si vybrat psa z nevhodných podmínek chovu nebo psa z nevhodné plemenitby, což může vést v budoucnu k velkým zdravotním problémům vašeho psa. Osoby, které používají podvodné praktiky na internetu (nejen při prodeji zvířat), jsou velmi vynalézavé, takže může být obtížné odhalit problém ještě před nákupem vámi vybraného psa. Zodpovězením těchto kontrolních otázek můžete snížit riziko, že se stanete obětí těchto podvodníků, resp. že svým nákupem podpoříte fungování tzv. množíren, ve kterých jsou zvířata chována v nevhodných podmínkách a bez ohledu na jejich zdraví a potřeby.

 

A. Otázky, které byste měli klást sami sobě před rozhodnutím o pořízení zvířete (bez ohledu na formu nákupu)

 1. Uvědomuji si, že pes se může dožít 13 i více let a po celou tuto dobu za něj budu odpovědný?
 2. Jsem schopen zvířeti věnovat čas a zajistit mu vhodné podmínky chovu?
 3. Uvědomuji si, že nákup je pouze prvotní finanční investice, a budou následovat i další, např. náklady na krmení, veterinární péči a za případnou vzniklou škodu?
 4. Prostudoval jsem si dostatečně informace o daném plemeni a jeho povahových vlastnostech?
 5. Souhlasí s výběrem konkrétního plemene psa mé nejbližší okolí (rodina, spolubydlící)?
 6. Zvážil jsem, zda mám při pořízení plemene, které může být náročné na výchovu (např. svou hmotností, silou a temperamentem), možnost výcviku pod odborným vedením?
 7. Mám předem promyšleno, kdo se o psa dokáže postarat v případě mé nepřítomnosti/nemoci?

V případě, že jste si na některé otázky odpověděli NE, opětovně zvažte pořízení zvířete.

 

B. Rozhodli jste se pořídit psa. Kde ho získat?

 • Zvažte adopci, mnoho nádherných psů čeká v útulcích na nový domov.
 • Zeptejte se svého veterináře, zda nezná seriózní chovatele, nebo kontaktujte chovatelský klub vybraného plemene.
 • Pokud hledáte štěně v inzerátech na internetu, buďte obezřetní a řiďte se radami uvedenými v Tipech pro nákup psů přes inzerát.
 • Pořízení psa v zahraničí má svoje specifika. Nákazová situace  jiných zemí se může od situace domácí významně lišit, zejména převoz zvířete z tzv. třetích zemí (mimo EU) může představovat riziko pro zdraví zvířat i lidí (např. vzteklina, echinokok,…). Počítejte proto s vyšší administrativní zátěží a předem si ověřte podmínky nejen pro dovoz do ČR, ale i podmínky zemí, přes které by mělo zvíře cestovat.  Pamatujte také, že tzv. obchodní přesun zvířete má jiná pravidla, než když si berete svého psa v rámci EU s sebou na dovolenou (např. povinné vyšetření zdravotního stavu, vystavení úředního osvědčení). Bližší informace získáte na https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/, https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/presuny-psu-kocek-fretek/.

 

C. Výběr konkrétního inzerátu, úkony, které lze provést před kontaktováním prodejce

 1. Jsou údaje uvedené v inzerátu nevěrohodné? Ověřit spolehlivost prodejce a uvedené kontakty v inzerátu: telefonní číslo, e-mail, fotografii zvířete můžete přes internetové vyhledávače. Varovat nás může stejná fotografie zvířete na stránkách, které nemají nic společného s prodejcem, rozdílné kontaktní údaje u stejného prodejce nebo inzerátu.               
 2. Je v inzerátu uvedeno, že nabízí čistokrevného psa a není uvedeno, že má průkaz původu? Průkaz původu u tzv. čistokrevných štěňat nejčastěji chybí tam, kde jejich rodiče na přijetí do registrovaného chovu jednoduše nemají předpoklady (např. zdravotní, povahové, neodpovídají vzhledem standardu).
 3. Je cena zvířete vybraného plemene podezřele nízká? Může to svědčit o odchovu psa v nevhodných podmínkách nebo zavádějících informacích o plemenné příslušnosti. Ověřte si standard plemene (váhu, výšku, zbarvení), vyhnete se tak nabídkám nekvalitních jedinců vydávaných za vzácné varianty plemene. Jedná-li se o koupi psa s průkazem původu, ověřte si název chovatelské stanice na webových stránkách Českomoravské kynologické unie nebo u organizací sdružujících chovatele příslušného plemene.

 V případě, že jste na otázky č. 1 a č. 2 odpověděli ANO, buďte při nákupu a převzetí zvířete velmi obezřetní.

 

D. Převzetí zvířete a kontakt s prodejcem

 1. Chovatel/prodejce nejeví zájem o Vaši motivaci, která Vás vede k pořízení zvířete ani o podmínky chovu, které se chystáte vytvořit?              
 2. Chovatel/prodejce se opakovaně vymlouvá vyhovět Vaší žádosti podívat se na psa přímo v chovu nebo na rodiče či sourozence zvířete?
 3. Žádá prodejce o převzetí zvířete mimo chov, např. benzínová stanice, parkoviště obchodního centra, atd.? Od 1.2.2021 prodej nebo předání psa v obchodě se zvířaty a na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání zvířete v rámci veřejného vystoupení zvířat (např. výstavy), zakazuje i zákon na ochranu zvířat*.
 4. Nabízí chovatel/prodejce slevu při rychlém jednání?                                                           

V případě, že jste na některé z těchto otázek odpověděli ANO, buďte při nákupu a převzetí zvířete velmi obezřetní, ale spíše od nákupu upusťte.

 

E. Zdravotní a psychický stav přebíraného zvířete

Před převzetím si zvíře pozorně prohlédněte a pozorujte jeho chování. Také můžete provést kontrolu prořezání zubů zvířete, podle které můžete zjistit věk zvířete. Zvíře nemá prořezány třenové zuby, pouze přední řezáky či dokonce nemá žádné mléčné zuby?  Může se jednat o zdravotní problém nebo spíše o zvíře, které je mladší 50 dnů, a tudíž dle zákona nesmí být odstaveno od matky.        

Položte si následující otázky:

 1. Bojí se zvíře, reaguje nepřiměřeně na různé podněty (zvuky, prudké pohyby…) s ohledem na změnu prostředí (vesnice/město, míra provozu, atd.)?
 2. Má nekvalitní srst (slepené, špinavé chlupy, zapáchá)?
 3. Vykazuje známky napadení vnějšími parazity (např. přítomnost blech, jejich výkalů apod.)?
 4. Je patrný výtok z očí?                                               
 5. Trpí průjmovým onemocněním? Znečištění v oblasti konečníku.

V případě, že jste na některou z těchto otázek odpověděli ANO, buďte obezřetní a zvíře s těmito projevy od prodávajícího nekupujte nebo vyžadujte nápravu stavu před koupí.

 

 F. Dokumentace

 1. Odmítá chovatel/prodejce vystavit smlouvu o koupi zvířete, uvést své kontaktní údaje, popř. předložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti pro kontrolu údajů uvedených ve smlouvě?
 2. Chybí ve smlouvě číslo čipu zvířete? Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli.     
 3. Předal Vám prodávající nedostatečně vyplněný očkovací průkaz? Pokud prodávající uvádí, že byl pes očkován, měly by být v průkazu záznamy o všech podaných látkách, potvrzené soukromým veterinárním lékařem a uvedeno (nalepeno) číslo mikročipu zvířete. Nejpozději do 6 měsíců věku musí být pes očkován proti vzteklině.
 4. Jsou nálepky použitých očkovacích látek viditelně poškozené, chybí jim číslo šarže nebo datum použitelnosti, popř. chybí razítko a podpis veterinárního lékaře?
 5. Má prodávající problém Vás informovat, jak bylo zvíře ošetřováno proti parazitům (přípravek, množství, kdy) nebo jakým způsobem bylo krmeno (typ krmiva, dávka, četnost krmení)? Zmiňuje nabídka, že zvíře nebylo dosud podrobeno parazitárnímu ošetření? Nenakupujte od chovatelů, kteří neprovádí ošetření proti parazitům, každý by Vám měl být schopen sdělit jakým přípravkem a způsobem toto ošetření zajišťuje.
 6. Kupujete štěně a prodávající Vám není schopen doložit informace o matce a vrhu? Od 1.2.2021 platí nový standard: „Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou Vám při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni vydat kopii evidenčního listu vrhu štěňat nebo jiný dokument, který obsahuje identifikační údaje chovatele, místo jejich chovu, informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování, informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.“

V případě, že jste na některé z těchto otázek odpověděli ANO, rozhodně psa nekupujte.

 

* Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 

Další informace: Tipy pro nákup psů v internetovém prostředí

Odkaz na původní článek