Přesuny psů, koček, fretek

 

Movements of dogs, cats, ferrets

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

Podmínky pro neobchodní přesun zájmových zvířat  (v rámci EU a při dovozu do EU) jsou harmonizované dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013. Pro další informace o neobchodním přesunu (cestování) se psy a kočkami v členských státech EU i mimo EU klikněte ZDE .

Podmínky pro obchodní přesun psů, koček a fretek jsou stanovené ve směrnici Rady č. 92/65/EHS, v platném znění, a v prováděcím rozhodnutí Komise č. 2013/519/EU ze dne 21. října 2013.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Conditions for the non-commercial movement of pet animals (within the Community, imports into the EU) is harmonized under the conditions laid down in Regulation No 576/2013 of the European Parliament and the Council of 12 June 2013. In this respect it is highly recommended that you follow the EU/EC directives provided below:http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm**** – see „Non-Commercial Movement from Third Countries“. For more information regarding the non-commercial movement of cats and dogs (within the Community and outside the EU) please see the following link HERE.

Rules for commercial movements are defined under Council Directive 92/65/EEC and Commission Decision 2004/595/EC.

Předpis ES / EU Rules Psi, kočky, fretky / Dogs, cats, ferrets Kód / Code Poznámky / Remarks
  Nařízení č. 577/2013:
Regulation No 577/2013:
   

příloha IV část 1 ve znění n. 2016/561 Příloha +

oprava L 215/37 ze dne 10.8.2016

neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s článkem 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 576/2013
non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5(1) and (2) of Regulation (EU)No 576/2013

 
Veterinární osvědčení musí doprovázet písemné prohlášení, že zvíře v zájmovém chovu je přemisťováno do Unie v rámci neobchodního přesunu (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).
Veterinary certificate must be accompanied by a written declaration confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).

TZ - 2016/08 - PKF (419,7 KB)

 

příloha/Annex I

část/Part 1

Prohlášení
Declaration

TZ – 2014/12 – PKF.DEC1 (139,0 KB)

TZ – 2014/12 – PKF.DEC1(RU) (176,5 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

příloha/Annex I

část/Part 2

Prohlášení
Declaration
TZ – 2014/12 – PKF.DEC2 (140,2 KB)

TZ - 2014/12 - PKF.DEC2(RU) (182,6 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

příloha/Annex IV

část/Part 3 A +

oprava L 351/2014

Prohlášení
Declaration
TZ – 2014/12 – PKF.DEC3 (170,3 KB)

TZ – 2014/12 PKF.DEC3(RU) (158,4 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

  Rozh. 2013/519/EU:
Dec. 2013/519/EU:
   
2013/519/EU + 2017/98 dovoz psů, koček a fretek do Unie
import into the Union of dogs, cats and ferrets
TZ - 2017/05 - PKF.ORG (345,4 KB)

TZ - 2017/05 - PKF.ORG (ru) (408,1 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

  Směrnice č. 92/65/EHS:
Directive No. 92/65/EEC:
   
část 1 přílohy E
Part 1 of Annex E

Veterinární osvědčení pro psy, kočky a fretky z hospodářství – přesun v rámci EU
The veterinary certificate for the dogs, cats and ferrets from holdings – movements within the Community

zdroj TRACES:

cs (80,4 KB)

en (77,6 KB)

 

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít