CS / EN

Seznamy svob. celních skladů a celních skladů

Lists of free warehouses and customs warehouses

 

Seznamy schválených celních skladů jsou jednotlivými členskými státy aktualizovány v systému TRACES NT, jak je stanoveno v článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie.

The lists of approved customs warehouses are kept up-to-date in TRACES NT as provided for in Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2124 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for official controls of consignments of animals and goods in transit, transhipment and onward transportation through the Union.

 

Související odkazy

TRACES NT Login/Actors/Controlled Locations/typ: “Specially approved customs warehouses”/

Related links

TRACES NT Login/Actors/Controlled Locations/type: “Specially approved customs warehouses”/

Odkaz na původní článek