CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Jihoafrické republiky

Certificates for exports from the Czech Republic to the Republic of South Africa

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita
Commodity

Kód
Code

Platnost od
Valid from

hotová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
finished pet food
EX - 2018/09 - PETKRM (JAR) (744,1 KB)
září 2018
September 2018
sperma býků
bovine semen
EX - 2019/09 - SPB (JAR) (646,9 KB)
5.9.2019

 

Odkaz na původní článek