Předpisy týkající se některých ochranných opatření

 

Tabulka není úplným přehledem právě platných předpisů stanovujících ochranná opatření. Viz předpisy EU na stránkách EurLex.
This is not full list of current valid rules. See EUR-Lex web.

 

Některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků

Předpis ES Název předpisu Země Poznámka

r. K. 2007/25/ES

 

+ p. r. K. 2018/1687

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (konsolidované znění k 21. 12. 2017)
  Toto rozhodnutí se – dle rozh. 2018/1687 – použije do dne 31. prosince 2019.

p. r. K. 2017/2410

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2410
ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí Komise 2013/657/EU, pokud jde o některá ochranná opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
   

p. r. K. 2013/657/EU

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 12. listopadu 2013
o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1, která mají být použita v případě ohniska této nákazy ve Švýcarsku, a o zrušení rozhodnutí 2009/494/ES (konsolidované znění k 2. 12. 2015)

Švýcarsko

Toto rozhodnutí se – dle rozh. 2017/2410 – použije do dne 31. prosince 2018.

 

Podmínky pro dovoz krmiv a potravin – z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

Předpis ES Název předpisu Poznámka
p. n. K. 2016/6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014

 
+ p. n. K. 2017/2058

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

  

 

Ochranná opatření týkající se prevence zavlečení nebezpečných nákaz na území EU

Předpis ES Název předpisu  

p.r. 2013/426/EU

 

+ r. 2015/1752

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (konsolidované znění k 11. 10. 2017)
 

p. r. 2017/675

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/675 ze dne 7. dubna 2017 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska do Unie  

 

Ochranná opatření týkající se dovozu mloků do EU

Předpis ES Název předpisu Poznámka
p. r. K. 2018/320 (695,7 KB)

o některých ochranných veterinárních opatřeních pro obchod s mloky uvnitř Unie a dovoz těchto zvířat do Unie v souvislosti s plísní Batrachochytrium salamandrivorans

Přechodné období do 6. září 2018.

Toto rozhodnutí se použije do 31. prosince 2019.

 

Další ochranná opatření

Předpis ES Název předpisu  Země – komodita Poznámka
r. 2002/251/ES (44,8 KB)

o určitých ochranných opatřeních týkajících se drůbežího masa a určitých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Thajska Thajsko – drůbeží maso a garnáty/ krevety  
r. 2002/805/ES (453,7 KB)

o některých ochranných opatřeních vůči některým produktům živočišného původu určeným k výživě zvířat a dováženým z Ukrajiny Ukrajina – sušené mléko a umělá náhražka mléka ze sušeného mléka – k výživě zvířat  
r. 2002/994/ES (177,8 KB)

o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny Čína  
r. 2003/459/ES (187,7 KB)

o některých ochranných opatřeních proti viru neštovic opic Spojené státy americké – psouni stepní (Cynomys sp.); africké subsaharské oblasti – hlodavci nedomácích druhů a veverky  
r. 2003/845/ES (165,2 KB)

o ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí při dovozu některých zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí z Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko a Černá Hora  
r. 2004/225/ES (209,3 KB)

o ochranných opatřeních týkajících se některých živých zvířat a živočišných produktů pocházejících nebo dovážených z Albánie Albánie –  mlži ostnokožci, pláštěnci a mořští plži v jakékoliv formě, jakož i živé ryby a korýši přepravovaní ve vodě  
r. 2006/27/ES (70,8 KB)

o zvláštních podmínkách, kterými se upravuje maso a masné výrobky koňovitých dovážených z Mexika a určených k lidské spotřebě (L 19/30) Mexiko  
r. 2006/146/ES (67,9 KB)

o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie (L 55/44) Malajsie (poloostrov) a Austrálie  
r. 2007/82/ES (64,0 KB)

o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guinejské republiky (L 28/25) Guinejská republika  
r. 2007/642/ES (94,9 KB)

o mimořádných opatřeních vztahujících se na produkty rybolovu dovezené z Albánie a určené k lidské spotřebě (L 260/21) Albánie  
r. 2008/698/ES (104,2 KB)

o dočasném dovozu a dovozu evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství (L 235/16) Jižní Afrika  
r. 2008/866/ES (52,4 KB)

o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru (L 307/9) Peru Toto rozhodnutí se – podle prováděcího rozhodnutí Komise 2017/1840 – použije do dne 30. listopadu 2018.
n. 1252/2008 (50,9 KB)

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1251/2008 a pozastavuje dovoz zásilek některých živočichů pocházejících z akvakultury z Malajsie do Společenství (L 337/76) Malajsie  
r. 2010/381/EU (179,0 KB)

o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě

Indie – produkty akvakultury

 

 

 
n. 743/2013 (735,7 KB)

kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka Turecko – mlži k lidské spotřebě Toto prováděcí nařízení se – podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2369 – použije do dne 31. prosince 2021.
r. 2016/1918 (330,5 KB)

o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím

Norsko – jelenovití

(Norsko je součástí EHP)

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2017.
r. 2017/675 (340,4 KB)

2017/887 (323,2 KB)

o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska a Tuniska do Unie

Alžírsko a Tunisko

Toto rozhodnutí se – podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/489 – použije do 30. června 2019.

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít