CS / EN

Produkty rybolovu k lidské spotřebě

Fishery and aquacultury products for human consumption

 

Příslušnými právními předpisy Evropské unie není vyžadováno veterinární osvědčení.
Veterinary certificate is not demanded by the EU legislation.

 

 

Odkaz na původní článek