CS / EN

Informace

Pro případné telefonické dotazy uvádíme kontakt na asistentku odboru vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu do/z třetích zemí
tel. +420 227 010 182

Zákaz dovozu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii

(19.7.2022)

Důležité upozornění pro dovozce okrasných akvarijních ryb a jiných vodních živočichů ze třetích zemí

(30.6.2022)

Dovoz okrasných vodních živočichů ze třetích zemí s ohledem na nový právní rámec pro zdraví zvířat

(aktualizace 5.2.2024)

Dovoz neharmonizovaných zvířat a produktů živočišného původu ze třetích zemí

Veterinární podmínky dovozu zvířat a produktů živočišného původu ze třetích zemí do EU upravují (harmonizují) ve většině případů právní předpisy EU. Tyto předpisy a pravidla z nich vyplývající jsou závazné pro všechny členské státy EU.

V případě dovozu zvířat nebo produktů živočišného původu, pro které dovozní podmínky na úrovni EU upraveny nebyly, se dovoz řídí pravidly stanovenými jednotlivými členskými státy. V ČR musí dovozce těchto neharmonizovaných zvířat nebo produktů (např. plazi, obojživelníci, hlodavci, šelmy, sperma psů a vzorky pro výzkumné nebo diagnostické účely) požádat ÚVS SVS nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu o sdělení stanovených dovozních podmínek, za nichž lze tato zvířata nebo produkty z příslušné třetí země do ČR dovézt. Následný dovoz těchto neharmonizovaných zvířat nebo produktů je možný pouze za podmínek, které ÚVS SVS stanovila v dovozních podmínkách, případně v přiloženém veterinárním osvědčení.

Žádost o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz zasílá dovozce na epodatelna@svscr.cz.
Vzhledem k tomu, že elektronická adresa podatelny je svodná pro celou Státní veterinární správu, je nutné v e-mailu uvést konkrétní pracoviště SVS, pro které je e-mail určen či jinak identifikovat místní příslušnost (např. uvedením obce relevantní k příslušnému dokumentu, dotazu či žádosti). Jen takto bude možné přesměrovat příslušný dokument, dotaz či žádost na konkrétní pracoviště a zajistit tak rychlé a efektivní vyřízení.

Zásilky neharmonizovaných zvířat nebo produktů živočišného původu vstupující do EU přes pohraniční veterinární stanici („PVS“) jiného členského státu, nežli přes PVS Praha-Ruzyně, musí doprovázet také úřední nebo ověřený (dle požadavků příslušné PVS místa vstupu) překlad stanovených dovozních podmínek (jedná se o předklad do úředního jazyka členského státu místa vstupu zásilky).

Veterinární osvědčení, pokud je součástí stanovených dovozních podmínek, dovozce obdrží v dvojjazyčné CZ-EN verzi.

Pravidla neobchodního přesunu ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo ze třetí země do EU platné od 1. 1. 2022 (248,0 KB)

Odkaz na původní článek