CS / EN

Informace

Informace ke stažení:
Podmínky dovozu ptáků v zájmovém chovu do ČR (445,3 KB)

Pro případné telefonické dotazy uvádíme kontakt na asistentku odboru vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu do/z třetích zemí
tel. +420 227 010 182

Dovoz neharmonizovaných zvířat a produktů živočišného původu ze třetích zemí

Veterinární podmínky dovozu zvířat a produktů živočišného původu ze třetích zemí do EU upravují (harmonizují) ve většině případů právní předpisy EU. Tyto předpisy a pravidla z nich vyplývající jsou závazné pro všechny členské státy EU.

V případě dovozu zvířat nebo produktů živočišného původu, pro které dovozní podmínky na úrovni EU upraveny nebyly, se dovoz řídí pravidly stanovenými jednotlivými členskými státy. V ČR musí dovozce těchto neharmonizovaných zvířat nebo produktů (např. plazi, obojživelníci, hlodavci, šelmy, sperma psů a vzorky pro výzkumné nebo diagnostické účely) požádat ÚVS SVS nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu o sdělení stanovených dovozních podmínek, za nichž lze tato zvířata nebo produkty z příslušné třetí země do ČR dovézt. Následný dovoz těchto neharmonizovaných zvířat nebo produktů je možný pouze za podmínek, které ÚVS SVS stanovila v dovozních podmínkách, případně v přiloženém veterinárním osvědčení.

Žádost o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz zasílá dovozce na epodatelna@svscr.cz.

Zásilky neharmonizovaných zvířat nebo produktů živočišného původu vstupující do EU přes pohraniční veterinární stanici („PVS“) jiného členského státu, nežli přes PVS Praha-Ruzyně, musí doprovázet také úřední nebo ověřený (dle požadavků příslušné PVS místa vstupu) překlad stanovených dovozních podmínek (jedná se o předklad do úředního jazyka členského státu místa vstupu zásilky).

Veterinární osvědčení, pokud je součástí stanovených dovozních podmínek, dovozce obdrží v dvojjazyčné CZ-EN verzi.

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít