CS / EN

Velká Británie

Vzory osvědčení jsou pro registrované uživatele s platnou rolí v TRACES NT k dispozici přímo v systému TRACES NT.
Specimen certificates are available directly in TRACES NT for registered users with a valid role in TRACES NT.

Kód osvědčení

Název osvědčení

Živá zvířata

GBHC600

(GB) Včelí královny a čmeláčí královny (QUE) GBHC600

GBHC601

(GB) Kolonie čmeláků (BEE) GBHC601

GBHC610

(GB) Captive bred birds (CBB) GBHC610

GBHC611

(GB) Ptáci v zájmovém chovu (PB) GBHC611

GBHC612

(GB) Ptáci pro schválené subjekty nebo programy ochrany (BAB) GBHC612

GBHC620

(GB) Domestic bovine animals for breeding or production (BOV-X) GBHC620

GBHC621

(GB) Domestic bovine animals for slaughter (BOV-Y) GBHC621

GBHC630

(GB) Domácí ovce nebo kozy určené k chovu nebo produkci (OVI-X) ze zemí EU GBHC015E (v4.1)

GBHC631

(GB) Domácí ovce nebo kozy určené k okamžité porážce (OVI-Y) ze zemí EU GBHC016E

GBHC640

(GB) Psi, kočky a fretky pro komerční účely (DCF) GBHC640

GBHC660

(GB) Re-entry after temporary export of registered or unregistered equine GBHC660

GBHC661

(GB) Temporary or permanent admission of a registered equine from the EU GBHC661

GBHC662

(GB) Temporary or permanent admission of an unregistered equine from the EU GBHC662

GBHC670

(GB) Akvakultura a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům (AOO) GBHC670

GBHC671

(GB) Okrasní vodní živočichové určení pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům (ACO) GBHC671

GBHC672

(GB) Aquaculture for transit or storage (A-T-S) GBHC672

GBHC680

(GB) Domácí prasata určená k chovu nebo produkci (POR-X) GBHC680

GBHC681

(GB) Domácí prasata určená k porážce (POR-Y) GBHC681 (v1.0)

GBHC690

(GB) Chovná nebo užitková drůbež (BPP) GBHC690

GBHC691

(GB) Jednodenní kuřata (DOC) GBHC691

GBHC692

(GB) Násadová vejce drůbeže (HEP) GBHC692

GBHC693

(GB) Jatečná drůbež a drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře (SRP) GBHC693

GBHC694

(GB) Jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek drůbeže (LT20) GBHC694

GBHC696

(GB) Vejce prostá specifikovaných patogenních původců (SPF) – GBHC696

GBHC700

(GB) Breeding or productive ratites (BPR) GBHC700

GBHC701

(GB) Day old ratites (DOR) GBHC701

GBHC702

(GB) Hatching eggs of ratites (HER) GBHC702

GBHC703

(GB) Slaughter ratites (SRA) GBHC703

GBHC710

(GB) Nezdomácnělí přežvýkavci (RUM) – GBHC710

GBHC711

(GB) Non-domestic pigs (SUI) – GBHC711

GBHC716

(GB) Animals of the species listed in Table 1 to Part 1 of Annex 6 of Regulation 206/2010 (RUM-A) – GBHC716

GBHC717

(GB) Animals of the species listed in Table 2 to Part 1 of Annex 6 of Regulation 206/2010 (SUI-A) – GBHC717

GBHC718

(GB) Animals of the species listed in Table 3 to Part 1 of Annex 6 of Regulation 206/2010 (TRE-A) – GBHC718

GBHC719

(GB) Salamanders (SAL) – GBHC719

GBHC721

(GB) Primáti (PRI) – GBHC721

GBHC722

(GB) Other Rabies Susceptible Species (OTH) – GBHC722

Zárodečné produkty

GBHC800

(GB) Bovine semen (collection centre) Model 1 – GBHC800

GBHC801

(GB) Bovine semen (collection centre) Model 2 – GBHC801

GBHC802

(GB) Bovine semen (storage centre) Model 3 – GBHC802

GBHC803

(GB) In vivo bovine embryos – GBHC803

GBHC804

(GB) In vitro bovine embryos (semen centres complying with 88_407) GBHC804

GBHC805

(GB) In vitro bovine embryos (semen centres approved by exporting country) GBHC805

GBHC810

(GB) Equine semen Model 1 GBHC810

GBHC811

(GB) Equine semen Model 2 GBHC811

GBHC812

(GB) Equine semen Model 3 GBHC812

GBHC813

(GB) Equine semen Model 4 GBHC813

GBHC814

(GB) Equine ova or embryos Model 1 GBHC814

GBHC815

(GB) Equine ova or embryos Model 2 GBHC815

GBHC820

(GB) Ovine and caprine semen Section A (approved collection centre) from EU countries GBHC009E (v3.0)

GBHC821

(GB) Ovine and caprine semen (storage centre) GBHC821

GBHC822

(GB) Ovine and caprine ova – embryos GBHC822

GBHC830

(GB) Porcine semen from EU countries GBHC001E (v3.0)

Produkty živočišného původu

GBHC300

(GB) Čerstvé maso / mleté maso skotu (BOV) GBHC300

GBHC310

(GB) Porcine fresh meat/minced meat (POR) GBHC310

GBHC320

(GB) Ovine and caprine fresh meat/minced meat (OVI) GBHC320

GBHC330

(GB) Poultry meat (POU) GBHC330

GBHC331

(GB) Poultry products – transit (POU-T) – GBHC331

GBHC340

(GB) Ratite meat (RAT) – GBHC340

GBHC350

(GB) Meat preparations (MP-PREP) – GBHC350

GBHC351

(GB) Meat preparations – transit or storage (MP-PREP-T/S) – GBHC351

GBHC352

(GB) Masné výrobky k lidské spotřebě (MP-PROD) – GBHC352

GBHC353

(GB) Meat products for human consumption – transit or storage (MP-PROD-T/S) GBHC353

GBHC370

(GB) Casings (CAS) – GBHC370

GBHC371

(GB) Casings – transit or storage (CAS-T/S) – GBHC371

GBHC372

(GB) Fresh meat – transit or storage (FM-T/S) – GBHC372

GBHC373

(GB) Fresh meat (excluding offal/minced) of farmed non-domestic ruminants (RUF) – GBHC373

GBHC374

(GB) Fresh meat (excluding offal/minced) of wild ruminants (RUW) GBHC374

GBHC375

(GB) Fresh meat (excluding minced), of domestic solipeds (EQU) – GBHC375

GBHC376

(GB) Fresh meat (excluding offal and minced) of wild solipeds (EQW) – GBHC376

GBHC377

(GB) Fresh meat (excluding offal/minced) of farmed non-domestic animals (SUF) – GBHC377

GBHC378

(GB) Fresh meat (excluding offal/minced) of wild suidae (SUW) – GBHC378

GBHC379

(GB) Meat of wild leporidae (rabbits and hares) (WL) – GBHC379

GBHC380

(GB) Meat of farmed rabbits (RM) – GBHC380

GBHC381

(GB) Meat of wild land mammals (WM) – GBHC381

GBHC382

(GB) Meat of wild leporidae, farmed rabbit or wild land mammal – transit (WL/RM/WM–T) – GBHC382

GBHC383

(GB) Wild game bird meat (WGM) – GBHC383

GBHC384

(GB) Reptile meat for human consumption (REP) – GBHC384

GBHC400

(GB) Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods (LBM) – GBHC400

GBHC401

(GB) Produkty rybolovu (FP) GBHC401

GBHC402

(GB) Fishery products transferred in third countries (FPT) GBHC402

GBHC403

(GB) Captain certificate – Fishery products from freezer, reefer or factory vessel (CCFP) GBHC403

GBHC410

(GB) Raw milk (Column A) (Milk-RM) GBHC410

GBHC411

(GB) Raw milk products (Column A) (Milk-RMP) – GBHC411

GBHC412

(GB) Mléčné výrobky (sloupec B) (Milk-HTB) – GBHC412

GBHC413

(GB) Dairy products (Column C) (Milk-HTC) – GBHC413

GBHC414

(GB) Colostrum and colostrum-based products (C/CPB)- GBHC414

GBHC415

 (GB) Transit or storage of milk, colostrum, dairy products or colostrum-based products from EU countries GBHC069E

GBHC420

(GB) Eggs (E) – GBHC420

GBHC421

(GB) Egg products (EP-P) – GBHC421

GBHC430

(GB) Gelatine (GEL) – GBHC430

GBHC431

(GB) Collagen (COL) – GBHC431

GBHC432

(GB) Raw collagen or gelatine materials (RCG) – GBHC432

GBHC433

(GB) Treated raw gelatine and collagen materials (TRCG) from non-EU countries – GBHC433

GBHC434

(GB) Raw or treated raw collagen or gelatine materials – transit or storage (COL/GEL–T/S) – GBHC434

GBHC440

(GB) Composite products (COMP) GBHC440

GBHC441

(GB) Composite products – transit or storage (COMP-T/S) GBHC441

GBHC450

(GB) Honey and apiculture products (HON) – GBHC450

GBHC451

(GB) Rendered fats and greaves (RFG) – GBHC451

GBHC452

(GB) Highly refined products (HRP) – GBHC452

GBHC453

(GB) Frog legs (FRG) – GBHC453

GBHC454

(GB) Snails for human consumption (SNS) – GBHC454

GBHC455

(GB) Insects for human consumption (INS) – GBHC455

GBHC456

(GB) other products of animal origin intended for human consumption not covered by Articles 7 to 25 of Commission Implementing Regulation (EU)
2019/628 (OPAO) – GBHC456

Vedlejší produkty živočišného původu

GBHC500

(GB) Blood products (BP) GBHC500

GBHC501

(GB) Blood products from equidae (BP-E) GBHC501

GBHC502

(GB) Untreated blood products (BP-U) GBHC502

GBHC503

(GB) Treated blood products (BP-T) GBHC503

GBHC510

(GB) Rendered fats for feed (RFF) – GBHC510

GBHC511

(GB) Rendered fats for use outside the food and feed chain (RFFO) GBHC511

GBHC512

(GB) Fat derivatives (FD) – GBHC512

GBHC513

(GB) Fat derivatives (FDF) – GBHC513

GBHC520

(GB) Fish oil (FO) GBHC520

GBHC530

(GB) Gelatine and collagen (G-C) GBHC530 (v1.1)

GBHC531

(GB) Gelatine for photography (GP) – GBHC531

GBHC540

(GB) Fresh or chilled hides and skins of ungulates (FH-U) GBHC540

GBHC541

(GB) Treated hides and skins of ungulates (TH-U) – GBHC541

GBHC542

(GB) Treated hides and skins of ruminants and equidae (TH-R/E) GBHC542

GBHC543

(GB) Game trophies (GT) GBHC543

GBHC544

(GB) Treated game trophies (GTT) GBHC544

GBHC546

(GB) Horns and hooves for fertiliser (HHF)- GBHC546

GBHC550

(GB) Processed manure (PM) – GBHC550

GBHC560

(GB) Canned petfood (PET-C) – GBHC560

GBHC561

 (GB) Processed petfood (PET-P) – GBHC561

GBHC562

(GB)Raw petfood (PET-R) – GBHC562

GBHC563

(GB) Dogchews (PET-D) – GBHC563

GBHC564

(GB) Innards for petfood (PET-I) GBHC564

GBHC565

(GB) Animal by products for petfood (PET-ABP) – GBHC565

GBHC570

(GB) Pig bristles from countries not free from ASF (PB-NF) – GBHC570

GBHC571

(GB) Pig bristles from countries free from ASF (PB-F) – GBHC571

GBHC580

(GB) Animal by products outside feed chain (ABPO) – GBHC580

GBHC581

(GB) Processed animal protein (PAP) – GBHC581

GBHC582

(GB) Processed insect protein not for human consumption (PIP) – GBHC582

GBHC583

(GB) Milk and milk products (M-MP) – GBHC583

GBHC584

(GB) Hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate (HDT) – GBHC584

GBHC585

(GB) Apiculture by-products (API) – GBHC585

GBHC586

(GB) Neošetřená vlna a srst (UWH) – GBHC586

GBHC587

(GB) Colostrum and products from bovine (BOV-C) – GBHC587

GBHC588

(GB) Egg products (EP-A) – GBHC588

Datum aktualizace: 6.5.2024

Odkaz na původní článek