CS / EN

Velká Británie

Vzory osvědčení jsou pro registrované uživatele s platnou rolí v TRACES NT k dispozici přímo v systému TRACES NT.
Specimen certificates are available directly in TRACES NT for registered users with a valid role in TRACES NT.

Kód osvědčení

Název osvědčení

Živá zvířata a zárodečné produkty

GBHC001E

(GB) Porcine semen from EU countries GBHC001E

GBHC003E

(GB) Bovine semen – Section A from EU countries – GBHC003E

GBHC004E

(GB) Bovine semen – Section B from EU countries – GBHC004E

GBHC005E

(GB) Bovine semen – Section C from EU countries – GBHC005E

GBHC006E

(GB) In vivo bovine embryos (complying with 89-556) from EU countries GBHC006E

GBHC007E

(GB) In vitro bovine embryos (semen centres complying with 88-407) from EU countries GBHC007E

GBHC008E

(GB) In vitro bovine embryos (approved semen centres) from EU countries GBHC008E

GBHC009E

(GB) Ovine and caprine semen Section A (approved collection centre) from EU countries GBHC009E

GBHC010E

(GB) Ovine and caprine semen Section B (approved storage centre) from EU countries GBHC010E

GBHC011E

(GB) Ovine and caprine ova and embryos from EU countries GBHC011E

GBHC012E

(GB) Živý skot určený k chovu a/nebo produkci (BOV-X) ze zemí EU GBHC012E

GBHC013E

(GB) Live bovines intended for immediate slaughter (BOV-Y) from EU countries GBHC013E

GBHC015E

(GB) Domácí ovce nebo kozy určené k chovu nebo produkci (OVI-X) ze zemí EU GBHC015E

GBHC016E

(GB) Domácí ovce nebo kozy určené k okamžité porážce (OVI-Y) ze zemí EU GBHC016E

GBHC017E

(GB) Vzor POR X (domácí prasata určená k chovu/produkci) / GBHC017E

GBHC018E

(GB) Domácí prasata určená k okamžité porážce (POR-Y) ze zemí EU GBHC018E

GBHC019E

(GB) Jiní než domácí přežvýkavci (RUM) ze zemí EU GBHC019E

GBHC020E

(GB) SUI (non-domestic pigs) from EU 206/2010 GBHC020E

GBHC025E

(GB) Včelí královny a čmeláčí královny (QUE) ze zemí EU GBHC025E

GBHC026E

(GB) Kolonie čmeláků BEE z EU GBHC026E

GBHC027E

(GB) Živí ptáci chovaní v zajetí (kromě drůbeže) / GBHC027E

GBHC028E

(GB) Chovná nebo užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci ze zemí EU GBHC028E

GBHC029E

(GB) Breeding ratites (BPR) from EU countries GBHC029E

GBHC030E

(GB) Jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci (DOC) ze zemí EU GBHC030E

GBHC031E

(GB) Day-old chicks of ratites from EU countries GBHC031E

GBHC032E

(GB) Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci (HEP) ze zemí EU GBHC032E

GBHC033E

(GB) Hatching eggs of ratites (HER) from EU countries GBHC033E

GBHC034E

(GB) Jatečná drůbež a drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jiná než ptáci nadřádu běžci (SRP) ze zemí EU GBHC034E

GBHC035E

(GB) Slaughter ratites (SRA) from EU countries – GBHC035E

GBHC036E

(GB) Jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat uvedené drůbeže (LT20) ze zemí EU – GBHC036E

GBHC046E

(GB) Equine semen – Section A from EU countries GBHC046E

GBHC047E

(GB) Equine semen – Section B from EU countries GBHC047E

GBHC048E

(GB) Equine semen – Section C from EU countries GBHC048E

GBHC049E

(GB) Equine semen – Section D from EU countries GBHC049E

GBHC050E

(GB) Equine ova or embryos – Section A from EU countries GBHC050E

GBHC051E

(GB) Equine ova or embryos – Section B from EU countries GBHC051E

GBHC058E

(GB) Ptáci v zájmovém chovu ze zemí EU – GBHC058E

GBHC059E

(GB) Živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům ze zemí EU GBHC059E

GBHC060E

(GB) Okrasní vodní živočichové určení pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům ze zemí EU GBHC060E

GBHC061E

(GB) 1251/2008 Transit/storage of aquaculture animals intended for human consumption GBHC061E

GBHC073E

(GB) Vejce prostá specifikovaných patogenních původců (SPF) ze zemí EU – GBHC073E

GBHC124E

(GB) Model RUM-A / GBHC124E

GBHC125E

(GB) Model SUI-A / GBHC125E

GBHC126E

(GB) Model TRE-A / GBHC126E

GBHC157E

(GB) Psi, kočky a fretky ze zemí EU / GBHC157E

GBHC160E

(GB) Salamanders from EU countries / GBHC160E

GBHC167E

(GB) Re-entry after temporary export of Registered or Unregistered Equine to EU countries and Norway – GBHC167E

GBHC168E

(GB) Dočasný nebo trvalý dovoz evidovaných koňovitých ze zemí EU nebo Norska – GBHC168E

GBHC169E

(GB) Temporary or permanent admission of an unregistered equine from EU countries or Norway / GBHC169E

GBHC174E

(GB) Primáti z EU (PRI) GBHC174E

GBHC175E

(GB) Model OTH: Other Rabies Susceptible Species GBHC175E

GBHC211E

(GB) Ptáci pro schválené subjekty nebo programy ochrany (GBHC211E)

Produkty živočišného původu

GBHC300

(GB) Čerstvé maso / mleté maso skotu (BOV) GBHC300

GBHC310

(GB) Porcine fresh meat/minced meat (POR) GBHC310

GBHC320

(GB) Ovine and caprine fresh meat/minced meat (OVI) GBHC320

GBHC330

(GB) Poultry meat (POU) GBHC330

GBHC331

(GB) Poultry products – transit (POU-T) – GBHC331

GBHC340

(GB) Ratite meat (RAT) – GBHC340

GBHC350

(GB) Meat preparations (MP-PREP) – GBHC350

GBHC351

(GB) Meat preparations – transit or storage (MP-PREP-T/S) – GBHC351

GBHC352

(GB) Masné výrobky k lidské spotřebě (MP-PROD) – GBHC352

GBHC353

(GB) Meat products for human consumption – transit or storage (MP-PROD-T/S) GBHC353

GBHC370

(GB) Casings (CAS) – GBHC370

GBHC371

(GB) Casings – transit or storage (CAS-T/S) – GBHC371

GBHC372

(GB) Fresh meat – transit or storage (FM-T/S) – GBHC372

GBHC373

(GB) Fresh meat (excluding offal/minced) of farmed non-domestic ruminants (RUF) – GBHC373

GBHC374

(GB) Fresh meat (excluding offal/minced) of wild ruminants (RUW) GBHC374

GBHC375

(GB) Fresh meat (excluding minced), of domestic solipeds (EQU) – GBHC375

GBHC376

(GB) Fresh meat (excluding offal and minced) of wild solipeds (EQW) – GBHC376

GBHC377

(GB) Fresh meat (excluding offal/minced) of farmed non-domestic animals (SUF) – GBHC377

GBHC378

(GB) Fresh meat (excluding offal/minced) of wild suidae (SUW) – GBHC378

GBHC379

(GB) Meat of wild leporidae (rabbits and hares) (WL) – GBHC379

GBHC380

(GB) Meat of farmed rabbits (RM) – GBHC380

GBHC381

(GB) Meat of wild land mammals (WM) – GBHC381

GBHC382

(GB) Meat of wild leporidae, farmed rabbit or wild land mammal – transit (WL/RM/WM–T) – GBHC382

GBHC383

(GB) Wild game bird meat (WGM) – GBHC383

GBHC384

(GB) Reptile meat for human consumption (REP) – GBHC384

GBHC400

(GB) Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods (LBM) – GBHC400

GBHC401

(GB) Produkty rybolovu (FP) GBHC401

GBHC402

(GB) Fishery products transferred in third countries (FPT) GBHC402

GBHC403

(GB) Captain certificate – Fishery products from freezer, reefer or factory vessel (CCFP) GBHC403

GBHC410

(GB) Raw milk (Column A) (Milk-RM) GBHC410

GBHC411

(GB) Raw milk products (Column A) (Milk-RMP) – GBHC411

GBHC412

(GB) Mléčné výrobky (sloupec B) (Milk-HTB) – GBHC412

GBHC413

(GB) Dairy products (Column C) (Milk-HTC) – GBHC413

GBHC414

(GB) Colostrum and colostrum-based products (C/CPB)- GBHC414

GBHC415

 (GB) Transit or storage of milk, colostrum, dairy products or colostrum-based products from EU countries GBHC069E

GBHC420

(GB) Eggs (E) – GBHC420

GBHC421

(GB) Egg products (EP-P) – GBHC421

GBHC430

(GB) Gelatine (GEL) – GBHC430

GBHC431

(GB) Collagen (COL) – GBHC431

GBHC432

(GB) Raw collagen or gelatine materials (RCG) – GBHC432

GBHC433

(GB) Treated raw gelatine and collagen materials (TRCG) from non-EU countries – GBHC433

GBHC434

(GB) Raw or treated raw collagen or gelatine materials – transit or storage (COL/GEL–T/S) – GBHC434

GBHC440

(GB) Composite products (COMP) GBHC440

GBHC441

(GB) Composite products – transit or storage (COMP-T/S) GBHC441

GBHC450

(GB) Honey and apiculture products (HON) – GBHC450

GBHC451

(GB) Rendered fats and greaves (RFG) – GBHC451

GBHC452

(GB) Highly refined products (HRP) – GBHC452

GBHC453

(GB) Frog legs (FRG) – GBHC453

GBHC454

(GB) Snails for human consumption (SNS) – GBHC454

GBHC455

(GB) Insects for human consumption (INS) – GBHC455

GBHC456

(GB) other products of animal origin intended for human consumption not covered by Articles 7 to 25 of Commission Implementing Regulation (EU)
2019/628 (OPAO) – GBHC456

Vedlejší produkty živočišného původu

GBHC500

(GB) Blood products (BP) GBHC500

GBHC501

(GB) Blood products from equidae (BP-E) GBHC501

GBHC502

(GB) Untreated blood products (BP-U) GBHC502

GBHC503

(GB) Treated blood products (BP-T) GBHC503

GBHC510

(GB) Rendered fats for feed (RFF) – GBHC510

GBHC511

(GB) Rendered fats for use outside the food and feed chain (RFFO) GBHC511

GBHC512

(GB) Fat derivatives (FD) – GBHC512

GBHC513

(GB) Fat derivatives (FDF) – GBHC513

GBHC520

(GB) Fish oil (FO) GBHC520

GBHC530

(GB) Gelatine and collagen (G-C) GBHC530 (v1.1)

GBHC531

(GB) Gelatine for photography (GP) – GBHC531

GBHC540

(GB) Fresh or chilled hides and skins of ungulates (FH-U) GBHC540

GBHC541

(GB) Treated hides and skins of ungulates (TH-U) – GBHC541

GBHC542

(GB) Treated hides and skins of ruminants and equidae (TH-R/E) GBHC542

GBHC543

(GB) Game trophies (GT) GBHC543

GBHC544

(GB) Treated game trophies (GTT) GBHC544

GBHC546

(GB) Horns and hooves for fertiliser (HHF)- GBHC546

GBHC550

(GB) Processed manure (PM) – GBHC550

GBHC560

(GB) Canned petfood (PET-C) – GBHC560

GBHC561

 (GB) Processed petfood (PET-P) – GBHC561

GBHC562

(GB)Raw petfood (PET-R) – GBHC562

GBHC563

(GB) Dogchews (PET-D) – GBHC563

GBHC564

(GB) Innards for petfood (PET-I) GBHC564

GBHC565

(GB) Animal by products for petfood (PET-ABP) – GBHC565

GBHC570

(GB) Pig bristles from countries not free from ASF (PB-NF) – GBHC570

GBHC571

(GB) Pig bristles from countries free from ASF (PB-F) – GBHC571

GBHC580

(GB) Animal by products outside feed chain (ABPO) – GBHC580

GBHC581

(GB) Processed animal protein (PAP) – GBHC581

GBHC582

(GB) Processed insect protein not for human consumption (PIP) – GBHC582

GBHC583

(GB) Milk and milk products (M-MP) – GBHC583

GBHC584

(GB) Hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate (HDT) – GBHC584

GBHC585

(GB) Apiculture by-products (API) – GBHC585

GBHC586

(GB) Neošetřená vlna a srst (UWH) – GBHC586

GBHC587

(GB) Colostrum and products from bovine (BOV-C) – GBHC587

GBHC588

(GB) Egg products (EP-A) – GBHC588

Odkaz na původní článek