CS / EN

Vstupní doklady

Entry documents

Společný zdravotní vstupní doklad (dále jen „SZVD/CHED“) slouží k oznamování příchodu zásilek na příslušnou pohraniční veterinární stanici (dále jen „PVS“) s předstihem a k zaznamenání výsledku provedených úředních kontrol a rozhodnutí přijatých příslušným orgánem ohledně zásilek, které tento doklad provází.

Provozovatel odpovědný za zásilku uvědomí jeden pracovní den předem příslušnou PVS o příchodu zásilky vyplněním I. části dokladu SZVD/CHED v systému TRACES NT.

V případě logistických omezení, která brání dodržení lhůty pro oznámení příchodu zásilky, může být po domluvě s PVS oznámení zasláno nejméně čtyři hodiny před očekávaným příchodem zásilky.

Informace k registraci do TRACES NT viz sekce „Nařízení o úředních kontrolách“.

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex

Komodita
Commodity

Kód
Code

Poznámka/Přísl. země
Remark/Country

p.n.K. 2019/1715
Konsol. znění 01.12.2021

Consol. text 01.12.2021

III produkty
products
TZ - 2019/11 - CHED.P (511,5 KB)
Společný zdravotní vstupní doklad pro produkty ze třetích zemí do EU
Common health document for animales (CHED-P)
Platí od 14.12.2019
Valid from 14.12.2019
    produkty
products
Manual CHED-P (CS) (2,5 MB)
Manual CHED-P (EN) (4,1 MB)

Manuál k vytvoření CHED-P (CS).
Manuál k vytvoření CHED-P (EN).
User manual to create CHED-P.

    Zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy
Processed petfood and dogchews
Manuál dovoz krmiva (CS) (732,5 KB)

Návod na registraci do systému TRACES NT pro dovozce zpracovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy za konečným bodem zpracování
Manual for registration into the TRACES NT system for importers of processed petfood and dogchews beyond the end processing point

    Směsné produkty a doplňky stravy
Composite products and food supplements
Manuál dovoz SP a DS (CS) (840,0 KB)

Návod na registraci do systému TRACES NT pro dovozce směsných produktů a doplňků stravy, které jsou předmětem pohraniční veterinární kontroly
Manual for registration into the TRACES NT system for importers of composite products and food supplements that are subject to border veterinary control

p.n.K. 2019/1715
Konsol. znění 01.12.2021

Consol. text 01.12.2021

I zvířata
animals
TZ - 2019/11 - CHED.A (449,2 KB)
Společný zdravotní vstupní doklad pro zvířata ze třetích zemí do EU
Common health document for products (CHED-A)
Platí od 14.12.2019
Valid from 14.12.2019
    zvířata
animals
Manuál CHED-A (EN) (2,0 MB)
Manuál CHED-A (CS) (2,0 MB)

Manuál k vytvoření CHED-A (EN).

Manuál k vytvoření CHED-A (CS)

User manual to create CHED-A

        Vysvětlivky: / Annotation:
Zde / Here (410,7 KB)

 

 

Odkaz na původní článek