CS / EN

Seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz koňovitých do EU

Lists of third countries or parts thereof from which imports of equidae into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 04.04.2023
Consol. text 04.04.2023

+ oprava p.n.K. 2021/404
+ oprava p.n.K. 2023/573
+ p.n.K. 2023/824
+ p.n.K. 2023/868
+ p.n.K. 2023/954
+ p.n.K. 2023/973
+ p.n.K. 2023/1058
+ p.n.K. 2023/1125
+ p.n.K. 2023/1153
+ p.n.K. 2023/1226
+ p.n.K. 2023/1466

3 koňovití
equidae

Příloha IV p.n.K. (EU) 2021/404

 

 

 

 

 

 

 

p.n.K. 2023/1153 stanoví po omezenou dobu od 15.9.2023 do 13.11.2023 novou oblast CN-3 pro účely účasti koní z EU na jezdecké akci v rámci 19. ročníku Asijských her.

Odkaz na původní článek