CS / EN

Seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz koňovitých do EU

Lists of third countries or parts thereof from which imports of equidae into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 10.12.2021
Consol. text 10.12.2021
+ p.n.K. 2021/2240
+ p.n.K. 2021/2291
+ p.n.K. 2022/35
+ p.n.K. 2022/38
+ p.n.K. 2022/80
+ p.n.K. 2022/104
+ p.n.K. 2022/194
+ p.n.K. 2022/215
+ p.n.K. 2022/249
+ p.n.K. 2022/305
+ p.n.K. 2022/364
oprava p.n.K. 2022/364
+ p.n.K. 2022/416
+ p.n.K. 2022/424
p.n.K. 2022/441
+ p.n.K. 2022/479
+ p.n.K. 2022/528
+ p.n.K. 2022/588
+ p.n.K. 2022/649
+ p.n.K. 2022/678
+ p.n.K. 2022/704
+ p.n.K. 2022/742

3 koňovití
equidae
Příloha IV p.n.K. (EU) 2021/404
Odkaz na původní článek