CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky na Kubu

Certificates for exports from the Czech Republic into Cuba

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

tepelně ošetřené mléko, mléčné výrobky vyrobené z tepelně ošetřeného mléka nebo tepelně ošetřené mléčné výrobky určené pro lidskou spotřebu
heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products intended for human consumption

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Kuby

For establishments approved by the competent authority of Cuba only

EX - 2006/01 - MLTOH (Kuba) (647,0 KB)

 

Odkaz na původní článek