CS / EN

EEU

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Euroasijské ekonomické unie dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to the Eurasian Economic Union available at TRACES NT system.

Komodita

Commodity

Osvědčení

Certificate

(EEU) Veterinární osvědčení pro jednodenní kuřata, krůťata, kachňata, housata, kuřata pštrosa a násadová vejce těchto druhů vyvážené z EU do celní unie
(EEU) Veterinary certificate for day-old chicks, turkey poults, ducklings, goslings, ostrich chicks and hatching eggs of these species exported from EU to the Customs Union
EN/CS/RU (67,3 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro koňské maso a polotovary ze syrového masa vyvážené z EU do celní unie
(EEU) Veterinary certificate for horse meat and raw meat preparations, exported from the EU to the Customs Union
EN/CS/RU (68,2 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro krmivo živočišného původu v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu vyvážené z EU do celní unie
(EEU) Veterinary certificate for canned pet food of animal origin, exported from the EU to the Customs Union
EN/CS/RU (64,6 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro maso a polotovary ze syrového masa získané ze skotu a vyvážené z EU do celní unie
(EEU) Veterinary certificate for meat and, raw meat preparations derived from cattle, exported from the EU to the Customs Union
EN/CS/RU (72,8 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro nekonzervované/suché krmivo živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu vyvážené z EU do celní unie
(EEU) Veterinary certificate for non-canned/dry pet food of animal origin, exported from the EU to the Customs Union
EN/CS/RU (66,7 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro plemenné, užitkové a sportovní koně/koňovité (s výjimkou sportovních koní dočasně dovezených za účelem účasti na soutěžích a dočasně dovezených cirkusových koní/koňovitých) vyvážené z EU do celní unie
(EEU) Veterinary certificate for horses/equidae for breeding, utility and sport (with the exception of sport horses imported temporarily for participation in competitions and circus horses/equidae imported temporarily) exported from the EU to the Customs Union
EN/CS/RU (65,8 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro sperma kanců vyvážené z EU do celní unie
(EEU) Veterinary certificate for boar semen exported from the EU to the Customs Union
EN/CS/RU (65,9 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro suroviny živočišného původu(1) vyvážené z EU do celní unie a určené k výrobě krmiva pro neproduktivní zvířata (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) a krmiva pro kožešinová zvířata
(EEU) Veterinary certificate for raw materials of animal origin(1) meant for manufacturing of non-productive animals (petfood) and feed for fur animals, exported from the EU to the Customs Union
EN/CS/RU (79,2 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro želatinu a/nebo kolagen vhodné k lidské spotřebě vyvážené z EU do celní unie
(EEU) Veterinary certificate for gelatine and/or collagen for human consumption exported from the EU to the Customs Union
EN/CS/RU (63,1 KB)
(EEU) Veterinární osvědčení pro živé ryby, bezobratlé a jiné vodní studenokrevné živočichy, jejich oplodněné jikry, sperma, larvy určené k užitkovému chovu, šlechtění či k jiným účelům než k přímé lidské spotřebě a vyvážené z EU do celní unie
aquatic poikilothermic animals, their fertilized eggs, semen, larvae exported from the EU to the Customs Union intended for productive cultivation, breeding and other purposes except for direct human consumption
EN/CS/RU (108,4 KB)

 

Odkaz na původní článek