CS / EN

Sperma, vajíčka, embrya – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Semen, ova, embryos – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 04.06.2024
Consol. text 04.06.2024

p.n.K. 2024/1694
p.n.K. 2024/1845
+ p.n.K. 2024/1893

3 zárodečné produkty skotu
germinal products of bovine animals

Příloha IX p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty ovcí a koz
germinal products of ovine and caprine animals

Příloha X p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty prasat
germinal products of porcine animals

Příloha XI p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty koňovitých
germinal products of equine animals

Příloha XII p.n.K. (EU) 2021/404

Odkaz na původní článek