CS / EN

Sperma, vajíčka, embrya – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Semen, ova, embryos – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 10.12.2021
Consol. text 10.12.2021
+ p.n.K. 2021/2240
+ p.n.K. 2021/2291
+ p.n.K. 2022/35
+ p.n.K. 2022/38
+ p.n.K. 2022/80
+ p.n.K. 2022/104
+ p.n.K. 2022/194
+ p.n.K. 2022/215
+ p.n.K. 2022/249
+ p.n.K. 2022/305
+ p.n.K. 2022/364
oprava p.n.K. 2022/364
+ p.n.K. 2022/416
+ p.n.K. 2022/424
p.n.K. 2022/441
+ p.n.K. 2022/479
+ p.n.K. 2022/528
+ p.n.K. 2022/588
+ p.n.K. 2022/649
+ p.n.K. 2022/678
+ p.n.K. 2022/704
+ p.n.K. 2022/742

3 zárodečné produkty skotu
germinal products of bovine animals

Příloha IX p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty ovcí a koz
germinal products of ovine and caprine animals

Příloha X p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty prasat
germinal products of porcine animals

Příloha XI p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty koňovitých
germinal products of equine animals

Příloha XII p.n.K. (EU) 2021/404

Odkaz na původní článek