CS / EN

Sperma, vajíčka, embrya – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Semen, ova, embryos – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 13.07.2022
Consol. text 13.07.2022
p.n.K. 2022/1306
p.n.K.2022/1385
p.n.K. 2022/1429
p.n.K. 2022/1454
p.n.K. 2022/1618
p.n.K. 2022/1619
p.n.K. 2022/1676
+ p.n.K. 2022/1961
+ p.n.K. 2022/2061
+ p.n.K. 2022/2183
+ p.n.K. 2022/2316
+ p.n.K. 2022/2329

3 zárodečné produkty skotu
germinal products of bovine animals

Příloha IX p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty ovcí a koz
germinal products of ovine and caprine animals

Příloha X p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty prasat
germinal products of porcine animals

Příloha XI p.n.K. (EU) 2021/404

3 zárodečné produkty koňovitých
germinal products of equine animals

Příloha XII p.n.K. (EU) 2021/404

Odkaz na původní článek