CS / EN

Ostatní živočišné produkty neurčené k lidské spotřebě

Other products of animal origin not intended for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka/Přísl. země
Remark/Country

n. 142/2011

XV kap. 1 zpracované živočišné bílkoviny jiné než získané z farmově chovaného hmyzu, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny
processed animal protein, other than those derived from farmed insects, not intended for human consumption, including mixtures and products other than petfood containing such protein
TZ - 2019/03 - TZB (843,6 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 1a zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny, a jsou určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území
processed animal protein derived from farmed insects not intended for human consumption, including mixtures and products other than petfood containing such protein, for dispatch to or for transit through (2) the European Union
TZ - 2019/03 - TZB.FH (827,7 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 2A mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, které nejsou určené k lidské spotřebě
milk, milk-based products and milk-derived products not for human consumption
TZ - 2019/03 - MILK (1,1 MB)
 

n. 142/2011

XV kap. 2B mlezivo a výrobky z mleziva skotu, které nejsou určené k lidské spotřebě
colostrum and colostrum products from bovine animals not for human consumption
TZ - 2019/03 - MLEZ (785,1 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 3A krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu
canned petfood
TZ - 2019/03 - PETKRMKO (745,8 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 3B zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
processed petfood other than canned petfood
TZ - 2019/03 - PETKRMNK (833,0 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 3C žvýkací pamlsky pro psy
dogchews
TZ - 2019/03 - PETKRMMLS (999,0 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 3D syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu určené k přímému prodeji nebo vedlejší produkty živočišného původu určené ke krmení kožešinových zvířat
raw pet food for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals
TZ - 2019/03 - KRSY (823,4 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 3E dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
flavouring innards for use in the manufacture of petfood
TZ - 2019/03 - DMV (754,9 KB)
 

n. 142/2011

+ n.K. 2021/1891

XV kap. 3F vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
animal by-products for the manufacture of pet food
ZDE/HERE Platné od 18.11.2021
Valid from 18.11.2021
n. 142/2011 XV kap. 4A krev a krevní výrobky z koňovitých k použití mimo krmivový řetězec
blood and blood products from equidae for purposes outside the feed chain
TZ - 2013/04 - KRENK (form) (244,6 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 4B krevní výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě a které lze použít jako krmnou surovinu
blood products not intended for human consumption that could be used as feed material
TZ - 2019/03 - KVKRM (812,4 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 4C neošetřené krevní výrobky, kromě neošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
untreated blood products, excluding of equidae, for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals
TZ - 2019/03 - NKREZP (806,2 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 4D ošetřené krevní výrobky, kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
treated blood products, excluding of equidae, for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals
TZ - 2019/03 - OKREZP (798,0 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 5A čerstvé nebo chlazené kůže kopytníků
fresh or chilled hides and skins of ungulates
TZ - 2011/04 - KKC (form) (145,2 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 5B ošetřené kůže kopytníků
treated hides and skins of ungulates
TZ - 2011/04 - KKOS (form) (158,6 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 5C úřední prohlášení – ošetřené kůže přežvýkavců a koňovitých, které před dovozem byly po dobu 21 dnů přechovávány odděleně nebo budou nepřetržitě po dobu 21 dnů přepravovány
official declaration – treated hides and skins of ruminants and of equidae that have been kept separate for 21 days or will undergo transport for 21 uninterrupted days before importation
TZ - 2011/04 - KPKO21 (form) (174,5 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 6A ošetřené lovecké trofeje a jiné preparáty z ptáků a kopytníků, které se skládají pouze z kostí, rohů, kopyt a paznehtů, drápů, parohů, zubů, kůží nebo kožek
treated game trophies and other preparations of birds and ungulates, being solely bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins
TZ - 2013/04 - TROO (form) (149,9 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 6B lovecké trofeje nebo jiné preparáty z ptáků a kopytníků, které se skládají z celých částí, jež nebyly ošetřeny
game trophies or other preparations of birds and ungulates consisting of entire parts which have not been treated
TZ - 2019/03 - TRON (772,8 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 7A prasečí štětiny ze třetích zemí nebo jejich regionů prostých afrického moru prasat
pig bristles from third countries or regions thereof that are free from African swine fever
TZ - 2011/04 - STE (form) (143,6 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 7B prasečí štětiny ze třetích zemí nebo jejich regionů, které nejsou prosté afrického moru prasat
pig bristles from third countries or regions thereof that are not free from African swine fever
  TZ - 2011/04 - STEAMP (144,0 KB)
 

n. 142/2011

+p.n.K. 2021/1891

XV kap.
8

vedlejší produkty živočišného původu k použití mimo krmivový řetězec nebo pro obchodní vzorky
animal by-products to be used for purposes outside the feed chain or for trade samples
ZDE/HERE Platné od 18.11.2021
Valid from 18.11.2021
n. 142/2011 XV kap. 9 rybí tuk, který není určený k lidské spotřebě, k použití jako krmná surovina nebo mimo krmivový řetězec
fish oil not intended for human consumpiton to be used as feed material or for purposes outside the feed chain
  TZ - 2011/04 - RT (form) (147,5 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 10A tavené/škvařené tuky, které nejsou určené k lidské spotřebě, k použití jako krmná surovina
rendered fats not intended for human consumption to be used as feed material
TZ - 2019/03 - TUKKRM (776,8 KB)
 

n. 142/2011

+p.n.K. 2021/1891

XV kap.
10 (B)

tavené/škvařené tuky, které nejsou určené k lidské spotřebě, pro určitá použití mimo krmivový řetězec
rendered fats not intended for human consumption to be used for certain purposes outside the feed chain
ZDE/HERE Platné od 18.11.2021
Valid from 18.11.2021

n. 142/2011

XV kap. 11 želatina a kolagen, které nejsou určeny k lidské spotřebě, k použití jako krmná surovina nebo mimo krmivový řetězec
gelatine and collagen not intended for human consumption to be used as feed material or for purposes outside the feed chain
TZ - 2019/03 - ZEKO (759,7 KB)
 

n. 142/2011

XV kap. 12 hydrolyzované bílkoviny, hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý, které nejsou určeny k lidské spotřebě, k použití jako krmná surovina nebo mimo krmivový řetězec
hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate not intended for human consumption to be used as feed material or for uses outside the feed chain
TZ - 2019/03 - HBF (877,5 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 13 vedlejší produkty včelařství určené výhradně pro použití ve včelařství
apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture
TZ - 2011/04 - PVCEL (form) (150,2 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 14A tukové deriváty, které nejsou určené k lidské spotřebě, k použití mimo krmivový řetězec
fat derivatives not intended for human consumption to be used outside the feed chain
TZ - 2013/04 - TDMKR (form) (253,5 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 14B tukové deriváty, které nejsou určené k lidské spotřebě, k použití jako krmivo nebo mimo krmivový řetězec
fat derivatives not intended for human consumption to be used as feed or outside the feed chain
TZ - 2011/04 - TDKR (form) (154,4 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 15 vaječné výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě a které lze použít jako krmivo
egg products not intended for human consumption that could be used as feed
TZ - 2013/04 - VAVYK (form) (191,3 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 16 prohlášení dovozce kostí a výrobků z nich (kromě kostní moučky), rohů a výrobků z nich (kromě rohové moučky) a kopyt a paznehtů a výrobků z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů), které nejsou určeny k použití jako krmná surovina, organická hnojiva nebo půdní přídavky a které mají být odeslány do Evropské unie
declaration by the importer of bones and bone products (excluding bone meal), horns and horn products (excluding horn meal) and hooves and hoof products (excluding hoof meal) intended for use other than as feed material, organic fertilisers or soil improvers for dispatch to the European Union
 
n. 142/2011 XV kap. 17 zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů
processed manure, derived products from processed manure and guano from bats
TZ - 2011/05 - HNUJ (form) (174,5 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 18 rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) k výrobě organických hnojiv nebo pomocných půdních přípravků
horns and horn products, excluding horn meal, and hooves and hoof products, excluding hoof meal, intended for the production of organic fertilisers or soil improvers
TZ - 2019/03 - ROH (719,7 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 19 želatina pro fotografický průmysl, která není určena k lidské spotřebě
gelatine not intended for human consumption to be used by the photographic industry
TZ - 2011/04 - ZELFP (form) (154,0 KB)
Schválená továrna fotografického průmyslu v ČR:
Approved photographic factory in the Czech Republic:
FOMA BOHEMIA spol. s.r.o.
Jana Krušinky 1604
501 04 Hradec Králové
Česká republika
n. 142/2011 XV kap. 20 PROHLÁŠENÍ DOVOZCE– DECLARATION OF THE IMPORTER

meziprodukty určené pro výrobu léčivých přípravků, veterinárních léčivých přípravků, zdravotnických prostředků pro lékařské a veterinární účely, aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro lékařské a veterinární účely, laboratorních činidel a kosmetických prostředků
intermediate products to be used for the manufacture of medicinal products, veterinary medicinal products, medical devices for medical and veterinary purposes, active implantable medical devices, in vitro diagnostics medical devices for medical and veterinary purposes, laboratory reagents, and cosmetic products

TZ - 2019/03 - MPD (800,4 KB)
 
n. 142/2011 XV kap. 21 PROHLÁŠENÍ DOVOZCE neošetřené vlny a srsti ve smyslu čl. 25 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 142/2011 pro dovoz do EU
DECLARATION OF THE IMPORTER of untreated wool and hair referred to in Article 25(2)(e) of Regulation (EU) No 142/2011 for import to the EU
TZ - 2012/12 - WH.Declar (form) (704,8 KB)
 

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

n.K. 2011/142
Konsol. znění 11.07.2024
Consol. text 11.07.2024

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive

 

Odkaz na původní článek